ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KONTROLA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Urzędu Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-20 12:03:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2016-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2016-04-20 12:03:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-04-20 12:10:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-04-20 12:10:59
Artykuł był wyświetlony: 1075 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontrola Archiwum USC

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-20 11:55:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2016-04-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2016-04-20 11:55:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-04-20 11:59:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-04-20 11:59:46
Artykuł był wyświetlony: 1072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 marca 2016 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-22 12:53:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
z dnia 22 marca 2016 r.
o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie
zarządzonych na dzień 29 maja 2016 r.
Na podstawie art. 167 § l pkt. l i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21 póz. 112 z późn.zm.1)) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:
1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Trzebiechowie, w okręgu wyborczym nr 3, zarządzone przez Wojewodę Lubuskiego na dzień 29 maja 2016 r. ( Dz. Urz. Woj. Lub. 2016, póz. 478 ) nie zostaną przeprowadzone, ponieważ w wyznaczonym terminie tj. do dnia 21 marca 2016 r. do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze nie wpłynęło żadne zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłoszenia kandydata na radnego.
2. Stosownie do zapisu art. 386 § 2 Kodeksu wyborczego, jeżeli w wyniku wyborów uzupełniających mandat pozostaje nieobsadzony, wybory uzupełniające powtarza się między 6 a 9 miesiącem licząc od daty tych wyborów.
3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze
/-/Bogumił Hoszowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2016-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2016-03-22 12:53:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-03-22 12:54:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-03-22 12:54:34
Artykuł był wyświetlony: 2922 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW w sprawie podziału gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-18 14:33:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 18 marca 2016 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1)) oraz w związku z uchwałą Nr XV/116/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 stycznia2015r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę gminnej komisji wyborczej – w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 29 maja 2016r.
 
Pełny tekst

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2016-03-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2016-03-18 14:33:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-03-18 14:34:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-03-18 14:33:59
Artykuł był wyświetlony: 2845 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-14 15:12:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wójt Gminy Trzebiechów
 
Izabella Staszak
 
Telefon:    (068) 351 42 84
e-mail:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2016-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2016-03-14 15:12:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-03-14 15:12:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-03-14 15:12:40
Artykuł był wyświetlony: 2213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-10 12:32:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie
Na podstawie art. 386 § l ustawy z dnia 5 stycznia 201 Ir. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 201 Ir. Nr 21, póz. 112 z późn. zrn.1*) oraz w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 lutego 2016r. DZG.712-5/2016 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Trzebiechowie zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie w okręgu wyborczym nr 3 w którym wybiera się jednego radnego.
§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia 29 maja 2016r.
§ 3. Dni, w których upływaj ą terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze gminy.
 
Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2016-03-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2016-03-10 12:32:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-03-10 12:41:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-03-10 12:43:12
Artykuł był wyświetlony: 2882 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 marca 2016 r. o zgłaszaniu kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-10 12:36:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uwaga ! - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE !

K O M U N I K A T
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
z dnia 7 marca 2016 r.
o zgłaszaniu kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej
w Trzebiechowie

Wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 3 do Rady Gminy w Trzebiechowie odbędą się w dniu 29 maja 2016 r.
Kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie mogą zgłaszać pełnomocnicy komitetów wyborczych utworzonych przez: partie polityczne, koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz komitety wyborcze wyborców - bezpośrednio do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 203, II p. lub za pośrednictwem Urzędu Gminy w Trzebiechowie w terminie do 30 marca 2016 r,
Druki zgłoszenia do komisji można otrzymać w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie.
 
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
/-/ Bogumił Hoszowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2016-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2016-03-10 12:36:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-03-10 12:41:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-03-10 12:42:57
Artykuł był wyświetlony: 2810 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 marca 2016 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 29 maja 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-10 12:40:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uwaga ! - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE !
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 marca 2016 r.
o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi
do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 29 maja 2016 r.
Komitety wyborcze partii politycznych, koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz komitety wyborcze wyborców mające zamiar zgłosić kandydatów na radnego do Rady Gminy w Trzebiechowie w okręgu wyborczym nr 3 składają zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze w terminie do 20 marca 2016 r.
Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upfywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art.9 § 2 i 3 - Kodeksu wyborczego), tzn. do 21 marca 2016 r.
Czas przyjmowania zawiadomień od godz. 8°° do godz. 1530 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze ul Podgórna 7 pok. 203, II p. (budynek Urzędu Marszałkowskiego) codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy (sobót i niedziel).
Zasady tworzenia komitetów wyborczych określają przepisy art. 403 - Kodeksu wyborczego oraz „Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-703-109, 110, 111,112/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Treść Kodeksu wyborczego, uchwał oraz stosownych formularzy i wyjaśnień jest dostępna na stronie internetowej www.kbw.gov.pl
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze
/-/ Bogumił Hoszowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2016-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2016-03-10 12:40:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-03-10 12:41:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-03-10 12:42:19
Artykuł był wyświetlony: 2766 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-10 12:23:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 22 Statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie stanowiącej załącznik Nr l do uchwały Nr N/l/47/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia l lipca 2015r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie/Dz. Urz. Woj. Lubuskiego póz. 1297/ podaje się do publicznej wiadomości informację o wynikach wyborów.
      Na podstawie protokołów Szkolnej Komisji Wyborczej i Obwodowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lutego 2016r. stwierdzam, że członkami Rady Młodzieży w Trzebiechowie wybrani zostali:
I.  W okręgu nr l
1.  Michalak Mateusz
2.  Michalak Weronika
3.  Raźna Paulina
4.  Pełka Dominika
5.  Rowiński Miłosz
6.  Sobczuk Karol
7.  Stec Mateusz
II. W okręgu nr 2
1. Górecki Szymon
 
Wójt Gminy
(-) Izabella Staszak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2016-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2016-03-10 12:23:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-03-10 12:24:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-03-10 12:24:01
Artykuł był wyświetlony: 1572 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu