ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Petycja Szulc-Efekt sp. z o. o. i Fundacji PlasticsEurope Polska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-07 11:08:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2016-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2016-11-07 11:08:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-11-07 11:29:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-11-07 12:59:44
Artykuł był wyświetlony: 1380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-19 09:06:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od dnia 26 września 2016 roku działa "Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji"
Samorzadowy zakład budżetowy "Zakład Gospodarki Komunalnej" został przekształconyw spółkę uchwałą Rady Gminy W Trzebiechowie nr XIV/102/2016 z dnia 24 maja 2016r.
Z dniem 3 listopada 2016 r Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. został wpisany do KRS pod numerem 0000644989.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2016-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2016-10-19 09:06:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-10-19 09:07:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-11-07 15:46:11
Artykuł był wyświetlony: 2481 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Petycja Szulc-Efekt sp z o.o.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-10 09:22:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przekazano do Zespołu Edukacyjnego w  Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2016-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2016-10-10 09:22:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-10-10 09:22:44
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-07 07:57:38
Artykuł był wyświetlony: 1735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 27 września 2016 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-03 13:33:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 167 § 1 pkt. 1 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późnozm. l)) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:
1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Trzebiechowie, w okręgu wyborczym nr 3, zarządzone przez Wojewodę Lubuskiego na dzień 4 grudnia 2016r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2016, poz. 1847) nie zostaną przeprowadzone, ponieważ w wyznaczonym terminie tj. do dnia 26 września 2016r. do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze nie wpłynęło żadne zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłoszenia kandydata na radnego.
2. Stosownie do zapisu art. 386 § 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli w wyniku wyborów uzupełniających powtórzonych zgodnie z art. 386 § 2 mandat pozostaje nieobsadzony, mandatu nie obsadza się do końca kadencji rad.
3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze
 Bogumił Hoszowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2016-09-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2016-10-03 13:33:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-10-03 13:34:47
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-10-03 13:34:47
Artykuł był wyświetlony: 2009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 21 września 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-23 12:39:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 21 września 2016 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, póz. 112 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XV/116/2012 Rady Gminy w Trzebiechowle z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, uchwały Nr 111/15/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 stycznia2015r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę gminnej komisji wyborczej - w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016r.
/WYCIĄG/
 
Numer okręgu
Granica okręgu
Liczba wybieranych radnych
3
Trzebiechów: ul. Ogrodowa, ul. Trojaków,
1
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej znajduje się w budynku Urzędu Gminy
Trzebiechów, ul. Sulechowska
2, pok. 9,              tel. (68) 351 41 22 wew. 17
(68)3514131 wew. 17

Wójt Gminy Trzebiechów
/-/Izabella Staszak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2016-09-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2016-09-23 12:39:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-09-23 12:39:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-09-23 13:37:24
Artykuł był wyświetlony: 2105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 14 września 2016 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-19 12:23:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komitety wyborcze partii politycznych, koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz komitety wyborcze wyborców mające zamiar zgłosić kandydatów na radnego do Rady Gminy w Trzebiechowie w okręgu wyborczym nr 3 składają zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze w terminie do 25 września 2016 r.
Jeżeli koniec terminu -wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art.9 § 2 i 3 - Kodeksu wyborczego), tzn. do 26 września 2016 r.
Czas przyjmowania zawiadomień od godz, 8.00 do godz. 15.30 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze ul Podgórna 7 pok. 203, II p. (budynek Urzędu Marszałkowskiego) codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy (sobót i niedziel).

Zasady tworzenia komitetów wyborczych określają przepisy art. 403 - Kodeksu wyborczego oraz „Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-703-109, 110, 111,112/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Treść Kodeksu wyborczego, uchwał oraz stosownych formularzy i wyjaśnień jest dostępna na stronie internetowej www.kbw.gov.pl
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze
/-/ Bogumił Hoszowski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2016-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2016-09-19 12:23:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-09-19 12:27:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-09-19 12:44:23
Artykuł był wyświetlony: 2033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT o zgłaszaniu kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-19 12:26:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 3 do Rady Gminy w Trzebiechowie odbędą się w dniu 4 grudnia 2016 r.
Kandydatów do Gminnej Komisj i Wyborczej w Trzebiechowie mogą zgłaszać pełnomocnicy komitetów wyborczych utworzonych przez: partie polityczne, koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz komitety wyborcze wyborców - bezpośrednio do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 203, II p. lub za pośrednictwem Urzędu Gminy w Trzebiechowie w terminie do 5 października 2016 r.
Druki zgłoszenia do komisji można otrzymać w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie.
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze
/-/ Bogumił Hoszowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2016-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2016-09-19 12:26:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-09-19 12:26:42
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-09-19 12:26:42
Artykuł był wyświetlony: 2014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu