ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-10 08:29:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-10-10 08:29:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-10 08:29:26
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-16 14:20:26
Artykuł był wyświetlony: 1505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-09 10:18:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-10-09 10:18:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-09 10:19:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-09 10:19:35
Artykuł był wyświetlony: 1393 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia głosowania Nr 1 w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-05 14:14:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I
z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr l w Trzebiechowie
Na podstawie art. 167 § l pkt 3a i art. 184 § l pkt l oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. póz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze l postanawia, co następuje:
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr l w Trzebiechowie, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
1.     Renata Kawalka-Mrozowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Trzebiechów
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Komisarz Wyborczy
Bogumił Hoszowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 14:14:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 14:15:58
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-05 14:15:58
Artykuł był wyświetlony: 1480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia l października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-02 14:45:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 182 § l w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. póz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I postanawia, co następuje:
§1.
W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w gminach na obszarze powiatu krośnieńskiego, powiatu świebodzińskiego, powiatu zielonogórskiego, w mieście na prawach powiatu Zielonej Górze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr l - 214 do postanowienia.
§2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.
§3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
/-/ Bogumił Hoszowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-10-02 14:45:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-02 14:46:17
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-02 14:46:17
Artykuł był wyświetlony: 1518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Trzebiechów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-01 15:16:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Trzebiechów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
 
1.
SOWIŃSKI Arkadiusz Stanisław, lat 57, wykształcenie średnie, nie należy do partii politycznej, zam. Sulechów,
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ  SOWIŃSKI
 
 
2.
STASZAK Izabella Ewa, lat 59, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Trzebiechów,
zgłoszona przez KWW IZABELLI  STASZAK
 
 
 
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Trzebiechowie
 
/-/ Irena Ewa Sochala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Sochala Data wprowadzenia do BIP 2018-10-01 15:16:19
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-01 15:17:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-01 15:18:37
Artykuł był wyświetlony: 1553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-01 15:04:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie
z dnia 1 października 2018 r.
 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
 
Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
 
Okręg wyborczy Nr 1
 
Okręg wyborczy Nr 9
1.
ŻURAWIECKA Klaudia Helena, lat 31, zam. Trzebiechów,
 
1.
PARUCH Natalia Teresa, lat 29, zam. Głuchów,
 
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
WOJTKIEWICZ Danuta, lat 57, zam. Trzebiechów,
 
2.
SOBCZAK Ryszard Marceli, lat 63, zam. Głuchów,
 
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 2
 
Okręg wyborczy Nr 10
1.
DĄBROWSKI Paweł, lat 66, zam. Trzebiechów,
 
1.
LEŚNIEWSKA Malwina Angelina, lat 35, zam. Ledno,
 
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
STASZAK Izabella Ewa, lat 59, zam. Trzebiechów,
 
2.
MICHALAK Elżbieta, lat 62, zam. Głęboka,
 
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 3
 
Okręg wyborczy Nr 11
1.
JASTRZĘBSKI Wiesław Piotr, lat 58, zam. Trzebiechów,
 
1.
WIKTOROWICZ Daniel, lat 40, zam. Radowice,
 
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
KIEŁBASIEWICZ Piotr Andrzej, lat 48, zam. Trzebiechów,
 
2.
ODWAŻNA Jolanta Maria, lat 58, zam. Radowice,
 
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 4
 
Okręg wyborczy Nr 12
1.
GAJOR Bogusława Małgorzata, lat 40, zam. Trzebiechów,
 
1.
CHWIAŁKOWSKA Marzena, lat 31, zam. Podlegórz,
 
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
PŁÓCIENNIK Tomasz Marcin, lat 36, zam. Trzebiechów,
 
2.
BRAŻYCKA Elwira Barbara, lat 47, zam. Podlegórz,
 
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 5
 
Okręg wyborczy Nr 13
1.
KOZŁOWSKA Stanisława, lat 63, zam. Trzebiechów,
 
1.
SOCHACKI Krzysztof Adam, lat 40, zam. Swarzynice,
 
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
SŁOBODA Cezary Władysław, lat 55, zam. Trzebiechów,
 
2.
ŚLIWIŃSKI Ryszard, lat 61, zam. Swarzynice,
 
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 6
 
Okręg wyborczy Nr 14
1.
KRAKOWIAK Piotr Krzysztof, lat 54, zam. Ostrzyce,
 
1.
HYŻA Małgorzata, lat 47, zam. Swarzynice,
 
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
BANACHOWICZ Helena Alina, lat 57, zam. Ostrzyce,
 
2.
NABOROWSKA Małgorzata Marzena, lat 48, zam. Swarzynice,
 
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 7
 
Okręg wyborczy Nr 15
1.
BAŃKOWSKA Renata Małgorzata, lat 27, zam. Gębice,
 
1.
RACZYKOWSKA Agnieszka, lat 36, zam. Swarzynice,
 
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
ŚLIWKA Aleksandra, lat 71, zam. Borek,
 
2.
POŚLEDNI Bolesław Władysław, lat 59, zam. Swarzynice,
 
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
       
Okręg wyborczy Nr 8
     
1.
BAJOWSKI Antoni Sebastian, lat 45, zam. Głuchów,
     
 
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
     
2.
ĆWIERTNIEWICZ Rafał, lat 43, zam. Głuchów,
     
 
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
 
 
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Trzebiechowie
 
/-/ Irena Ewa Sochala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Sochala Data wprowadzenia do BIP 2018-10-01 15:04:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-01 15:04:14
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-01 15:19:25
Artykuł był wyświetlony: 1477 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-28 14:01:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie
z dnia 28 września 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
                       
Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Trzebiechowie, przyznano następujące numery:
 
Numer listy
Nazwa komitetu wyborczego
12
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI
13
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IZABELLI STASZAK
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie
 
/ - / Irena Ewa Sochala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Sochala Data wprowadzenia do BIP 2018-09-28 14:01:40
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-09-28 14:01:44
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-01 08:26:40
Artykuł był wyświetlony: 1468 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRZEBIECHOWIE w sprawie terminu i miejsca przyznawania numerów listom kandydatów na radnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-28 08:27:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W TRZEBIECHOWIE
z dnia 27 września 2018 r.w sprawie terminu i miejsca przyznawania numerów listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie na podstawie art. 408 pkt 3 i art. 410 § 7 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., póz. 754 z późn. zm.), na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy w Trzebiechowie, przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady listom kandydatów tych komitetów wyborczych, niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 ustawy numery:
1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 410 §5 pkt 2,
2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.
Numery, o których mowa wyżej Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie nadaje w drodze losowania.
 
Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 28 września 2018 r. o godz. 13°° w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie, mała sala Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury ul. Sulechowska 2
 
Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie uchwały w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Trzebiechów.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Irena Sochala

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Sochala Data wprowadzenia do BIP 2018-09-28 08:27:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-09-28 08:27:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-09-28 08:27:31
Artykuł był wyświetlony: 1460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gmina Trzebiechów przedkłada do publicznej konsultacji projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-26 13:50:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów do zapoznania się z projektem Programu. Uwagi, propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 10 października 2018 r. Termin konsultacji od 4 października 2018r. do 10 października 2018.
Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat Programu. Bliższych informacji udziela Zenon Rychły pod numerem telefonu 68 351 41 31.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-09-26 13:50:12
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-09-26 13:51:18
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-09-26 13:51:18
Artykuł był wyświetlony: 413 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-25 09:11:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I
z dnia 25 września 2018 r.
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Trzebiechów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,

Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I informuje, co następuje:
§1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27.09.2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr l, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 5,
- Nr 3, w liczbie 5,
- Nr 4, w liczbie 4,
- Nr 5, w liczbie 4,
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr l, w liczbie 5,
- Nr 2, w liczbie 4,
- Nr3, w liczbie 4,
- Nr 4, w liczbie 4,
- Nr 5, w liczbie 4,
§2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § l, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt l, które odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów.
§3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
/-/ Bogumił Hoszowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-09-25 09:11:33
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-09-25 09:13:33
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-09-25 09:17:01
Artykuł był wyświetlony: 948 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu