Strona główna - Gmina Trzebiechów
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-17 08:05:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

armonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów
 
L.p.
Czynności rekrutacyjne
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
Złożenie deklaracji przez rodziców o kontynuowanie edukacji przedszkolnej dziecka
od 3 kwietnia 2017
do 10 kwietnia 2017
 
2
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 11 kwietnia 2017
do 5 maja 2017
od 29 maja 2017
do 9 czerwca 2017
3
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 8 maja 2017
do 11 maja 2017
od 12 czerwca 2017
do 14 czerwca 2017
4
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
12 maja 2017
 
16 czerwca 2017
5
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 15 maja 2017
do 26 maja 2017
od 19 czerwca 2017
do 29 czerwca 2017
6
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
29 maja 2017
30 czerwca 2017
 
 
 
Wójt Gminy
/-/ Izabella Staszak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2017-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2017-03-17 08:05:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-17 08:05:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-17 08:05:53
Artykuł był wyświetlony: 5594 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-17 08:04:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów
 
L.p.
Czynności rekrutacyjne
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 3 kwietnia 2017
do 28 kwietnia 2017
od 1 czerwca 2017
do 16 czerwca 2017
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 8 maja 2017
do 9 maja 2017
od 19 czerwca 2017
do 20czerwca 2017
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
10 maja 2017
 
21 czerwca 2017
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 11 maja 2017
do 26 maja 2017
od 22 czerwca 2017
do 7 lipca 2017
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
30 maja 2017
10 lipca 2017
 
 
 
 
Wójt Gminy
/-/ Izabella Staszak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2017-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2017-03-17 08:04:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-17 08:04:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-17 08:04:53
Artykuł był wyświetlony: 5416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja lobbingowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-07 09:10:02

Protokół nr XX/2016 z przebiegu XX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-24 12:48:09

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-20 10:29:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE 120.1.2017 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie wyznaczenia osoby udostępniającej informacje o środowisku i jego ochronie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2017-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2017-02-20 10:29:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-20 10:29:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-20 10:29:30
Artykuł był wyświetlony: 877 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXI sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-15 11:40:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXI Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 22 lutego 2017r. (środa) o godz. 1000, która odbędzie się w sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Starosty Zielonogórskiego na temat planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017-2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
11. Podjecie uchwały w sprawie  zmiany statutu Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
13. Podjecie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
15. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2017.
16. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2017.
17. Wnioski i interpelacje radnych.
18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
19. Wolne wnioski i zapytania.        
20. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Wiktorowicz Data wytworzenia informacji: 2017-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Wiktorowicz Data wprowadzenia do BIP 2017-02-15 11:40:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-15 11:40:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 14:37:01
Artykuł był wyświetlony: 1530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-02 08:29:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139 z późn.zm.) informuję, że w związku z niepodjęciem przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Trzebiechów od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r. obowiązywać będą następujące taryfy:
1) dla odbiorców indywidualnych, zakładów i firm o poborze wody do 100m3 na rok
- za 1 m3 dostarczenia wody 4,11zł + podatek VAT
- za 1 m3 odprowadzenia ścieków 4,99zł + podatek VAT
- miesięczna opłata abonamentowa 3,00zł + podatek VAT
od każdego odbiorcy
2) dla zakładów i firm o poborze wody powyżej 100m3 na rok
- za 1 m3 dostarczenia wody 4,11zł + podatek VAT
- za 1 m3 odprowadzenia ścieków 4,99zł + podatek VAT
- miesięczna opłata abonamentowa 7,00zł + podatek VAT
od każdego odbiorcy

Wójt Gminy
/-/ Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2017-02-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2017-02-02 08:29:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-02 08:29:47
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-02 08:29:47
Artykuł był wyświetlony: 6324 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-20 13:54:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Dach Data wytworzenia informacji: 2017-01-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Dach Data wprowadzenia do BIP 2017-01-20 13:54:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-20 13:54:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-20 13:54:06
Artykuł był wyświetlony: 5082 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca dotacji dla przedszkola niepublicznego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-19 08:39:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 89d_ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. póz. 1943 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej jednostka samorządu terytorialnego, która udziela dotacji, o której mowa w art. 90 ust. la-3ad ogłasza:
Podstawową kwotę dotacji o której mowa w art. 78b ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. póz. 1943 z późn. zm.)
dla Gminy Trzebiechów - 6551,82
Kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Trzebiechów
4913,87 (75% kwoty 6551,82 - roczny koszt utrzymania ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów).
409,49 (75% kwoty 545,99 miesięczny koszt utrzymania ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów).
Liczba uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów wynosi 55 - stan SIO na dzień 30.09.2016r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Elwira Bańkowska Data wytworzenia informacji: 2017-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elwira Bańkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-19 08:39:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-19 08:39:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-19 08:39:48
Artykuł był wyświetlony: 5769 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budżet Gminy - 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-04 15:11:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kulik Data wytworzenia informacji: 2017-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kulik Data wprowadzenia do BIP 2017-01-04 15:11:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-04 15:11:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-04 15:11:50
Artykuł był wyświetlony: 1402 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu