Strona główna - Gmina Trzebiechów
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

POMOC PUBLICZNA UDZIELONA PRZEZ GMINE TRZEBIECHÓW W 2016 ROKU - uzupełnienie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-30 13:09:46

Petycja Szulc-Efekt sp z o o oraz organizatora konkursu „Podwórko Talentów NIVEA" GPD Agency Sp. z o. o. Sp. k

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-30 12:41:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Petycja
Odpowiedź

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2017-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2017-05-30 12:41:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-30 12:41:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-30 12:41:53
Artykuł był wyświetlony: 1123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-08 10:05:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 48 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., póz. 353 ze zmianami) w związku z opracowaniem "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebiechów na lata 2017 - 2020 z perspektywa 2021 - 2024" Wójt Gminy Trzebiechów informuje, iż po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. odstępuję od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ realizacja postanowień przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
 
Wójt Gminy
Izabella Staszak
 
 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 (.pdf, 1.9 MiB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Daniel Seredyński Data wytworzenia informacji: 2017-05-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Seredyński Data wprowadzenia do BIP 2017-05-08 10:05:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-08 10:06:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-08 10:06:29
Artykuł był wyświetlony: 5506 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2016.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-05 14:00:44

Protokół nr XXI/2017 z przebiegu XXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-03 14:21:09

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki - piłka nożna.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-28 09:02:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Trzebiechów, dnia 13 marca 2017 r.
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Zadanie „Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Trzebiechów w dyscyplinie - piłka nożna"
Na realizację przedmiotowego działania wpłynęła jedna oferta -Gminnego Klubu Sportowego „Piast-Parkovia" z siedzibą w Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2, która spełnia kryteria ogłoszonego konkursu. Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania w 2017 roku - 32000,00 zł
 
Wójt Gminy
Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Waldemar Łukomski Data wytworzenia informacji: 2017-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Waldemar Łukomski Data wprowadzenia do BIP 2017-03-28 09:02:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-28 09:02:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-28 09:02:29
Artykuł był wyświetlony: 5800 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki - piłka siatkowa.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-28 08:59:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Trzebiechów, dnia 13 marca 2017 r.
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Zadanie „Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Trzebiechów w dyscyplinie - piłka siatkowa"
Na realizację przedmiotowego działania wpłynęła jedna oferta - Trzebiechowskiego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej z siedzibą w Radowicach 25, 66-132 Trzebiechów, która spełnia kryteria ogłoszonego konkursu.
Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania w 2017 roku - 8000,00 zł
 
Wójt Gminy
Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Waldemar Łukomski Data wytworzenia informacji: 2017-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Waldemar Łukomski Data wprowadzenia do BIP 2017-03-28 08:59:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-28 08:59:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-28 09:04:26
Artykuł był wyświetlony: 5571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXII sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-23 11:32:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) o godz.  10°°, która odbędzie się w sali widowiskowej  Trzebiechowskiego  Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
4.   Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5.   Przyjęcie sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności Ośrodka za rok 2016.
6.   Przyjęcie sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2016.
7.   Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2016.
8.   Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok.
9.   Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie w roku 2016.
10. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
17.  Wnioski i interpelacje radnych.
18 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
19.  Wolne wnioski i zapytania.
20.   Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
21.  Sprawy różne.
22.  Zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2017-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kramska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-23 11:32:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-23 12:00:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 14:37:01
Artykuł był wyświetlony: 1317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu