ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wybory uzupełniające - Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie - skład, siedziba dyżury

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-11 14:15:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedziba:
Urząd Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2, pok. nr 11
tel. 692 446 944
 
Skład:
1. Przemysław Żurawiecki - przewodniczący
2. Ewelina Stelmaszyńska - z-ca przew.
3. Marek Hryszkiewicz - członek
4. Ewa Koszykowska - członek
5. Katarzyna Pietruszka - członek
6. Teresa Sobczuk - członek
7. Karolina Nowak-Śledź - członek
8. Monika Banachowicz - członek
9. Ewa Kulik - członek
 
Dyżury pełnione są w dniach:
12,13 grudnia 2018r. w godz. od 1100 do 1530
14 grudnia 2018r. w godz. od 1000 do 1430
17 grudnia 2018r. w godz. od 1100 do 24 00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-12-11 14:15:59
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-11 14:16:03
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-11 14:16:03
Artykuł był wyświetlony: 453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-07 16:13:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-12-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-12-07 16:13:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-11 14:13:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-11 14:13:38
Artykuł był wyświetlony: 446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-05 13:41:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję II Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 1000,                                 która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2017/2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy                                         w Trzebiechowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy                                           w Trzebiechowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy                      w Trzebiechowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków                                 i Petycji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy                          w Trzebiechowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w Trzebiechowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego- administrator Zarząd Dróg Wojewódzkich.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w gospodarowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiechów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów
 19. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia                                               w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 21.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole                                                                     i w domu” na lata 2019 – 2023.
 22.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 23.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2023.
 24.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 25. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie II Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-12-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Ćwiertniewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-12-05 13:41:31
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-05 13:41:36
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-05 13:41:35
Artykuł był wyświetlony: 1144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek radnego Daniela Wiktorowicza z dnia 26 listopada 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-29 07:58:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-11-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-11-29 07:58:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-29 07:58:33
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-11-29 07:58:33
Artykuł był wyświetlony: 1292 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Interpelacja radnego Daniela Wiktorowicza z dnia 26 listopada 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-29 07:51:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-11-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Ćwiertniewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-11-29 07:51:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-29 07:54:33
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-11-29 07:54:33
Artykuł był wyświetlony: 1296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze J z dnia 16 listopada 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie oraz obwodowych komisji wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-27 09:40:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 2 do Rady Gminy w Trzebiechowie odbędą się w dniu 20 stycznia 2019 r.
Kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie mogą zgłaszać pełnomocnicy komitetów wyborczych utworzonych przez: partie polityczne, koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz komitety wyborcze wyborców - bezpośrednio do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I, ul. Podgórna 7, pok. 203, II p. w terminie do dnia 6 grudnia 2018 r,
*      *      *
Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych d s. przeprowadzenia głosowania i d s. ustalenia wyników głosowania mają pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby pisemnie upoważnione przez pełnomocników tych komitetów, na całym obszarze swojej działalności.
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji będą przyjmowane do dnia 21 grudnia 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Stosowne formularze zgłoszeniowe ustalonre przez Państwową Komisję Wyborczą dostępne są na stronie intemetowcj: www.pkw.gov.pl
 
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
/-/ Bogumił Horszowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-11-27 09:40:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-27 09:45:00
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-11-27 11:22:35
Artykuł był wyświetlony: 519 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozadania za III kwartał 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-26 15:27:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kulik Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-11-26 15:27:46
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-26 15:27:52
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-11-26 15:27:52
Artykuł był wyświetlony: 516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z wykonania budżetu - I półr. 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-26 14:07:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kulik Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-11-26 14:07:54
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-26 14:47:18
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-11-26 14:47:18
Artykuł był wyświetlony: 506 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-26 13:23:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. (Dz. U. 2017 poz. 2203) w Biuletynie Informacji Publicznej jednostka samorządu terytorialnego, która udziela dotacji, ogłasza:Podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 12, oraz jej aktualizacji dokonywanej na podstawie art. 44 ust. 1 ww. ustawy
Dla Gminy Trzebiechów – 5221,21 
Kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Trzebiechów:
- 3915,90  (75% kwoty 5221,21 – roczny koszt utrzymania ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów).
- 326,32 (75% kwoty 435,10 – miesięczny koszt utrzymania ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów).
Liczba uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów wynosi 59 – stan SIO na dzień 30.09.2018r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Klaudia Wojciechowicz Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Klaudia Wojciechowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-11-26 13:23:04
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-26 13:23:10
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-11-26 13:23:10
Artykuł był wyświetlony: 3304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-23 13:19:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Skład Rady Gminy w Trzebiechowie
 
Przewodniczący Rady Gminy
 • Ćwiertniewicz Rafał
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 • Banachowicz Helena
Członkowie
 • Żurawiecka Klaudia  
 • Kiełbasiewicz Piotr  
 • Płóciennik Tomasz  
 • Słoboda Cezary     
 • Śliwka Aleksandra   
 • Paruch Natalia       
 • Leśniewska Malwina   
 • Wiktorowicz Daniel    
 • Brażycka Elwira       
 • Śliwiński Ryszard     
 • Hyża Małgorzata       
 • Pośledni Bolesław   
 • Hryszkiewicz Marek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-11-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-11-23 13:19:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-23 13:22:49
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-04-16 10:17:02
Artykuł był wyświetlony: 2588 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu