ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o naborze urzędników wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-22 12:09:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie ze zmianami w Kodeksie wyborczym, urzędników wyborczych powołuję Szef Krajowego Biura Wyborczego na okres 6 lat, spośród pracowników obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.
W każdej gminie powołanych będzie 2 urzędników wyborczych, a w mieście na prawach powiatu 4.
Dotychczasowe działania dotyczące naboru prowadzone przez Delegaturę (informacje: w prasie lokalnej, radiu, na sesjach rad) nie przyniosły spodziewanych rezultatów.
Na obszarze działania Delegatury KBW w Zielonej Górze potrzeba 108 urzędników wyborczych (53 gminy), a zgłosiło się do tej pory 8 osób. Problem ten dotyczy całego kraju, dlatego termin dokonywania zgłoszeń kandydatów został przedłużony do dnia 6 kwietnia 2018 r.
 
Szczegółowe informacje o naborze urzędników wyborczych w załącznikach
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-03-22 12:09:10
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-03-22 12:16:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-03-22 12:16:38
Artykuł był wyświetlony: 681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I” - do publicznego wglądu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-12 08:09:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

    - rysumnek do planu
   - rysunek do prognozy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-03-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Stępień Data wprowadzenia do BIP 2018-03-12 08:09:39
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-03-12 08:09:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-03-12 08:09:43
Artykuł był wyświetlony: 980 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-06 09:08:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1073 ze zm.) informuję , że wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GG.6733.3.2018 z dnia 6 marca 2018 r. dla inwestycji dotyczącej:
przebudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody.
Z decyzją można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
 
Wójt Gminy Trzebiechów
Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-03-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-03-06 09:08:37
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-03-06 09:08:41
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-03-06 09:08:41
Artykuł był wyświetlony: 3823 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-06 09:06:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1073 ze zm.) informuję , że wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GG.6733.2.2018 z dnia 6 marca 2018 r. dla inwestycji dotyczącej:
modernizacji i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Trzebiechowie.
Z decyzją można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
 
Wójt Gminy Trzebiechów
Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-03-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-03-06 09:06:23
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-03-06 09:06:54
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-03-06 09:06:54
Artykuł był wyświetlony: 3678 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-20 18:38:27

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoza oddziaływania na środowisko - do publicznego wglądu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-06 13:48:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Stępień Data wprowadzenia do BIP 2018-02-06 13:48:59
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-06 13:49:06
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-06 13:49:06
Artykuł był wyświetlony: 1124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-01 13:03:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2018
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia l lutego 2018r.
w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-01 13:03:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-01 13:03:56
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-02 07:48:33
Artykuł był wyświetlony: 535 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu