ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-20 10:13:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie
z dnia 20 grudnia 2018 r.
 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.
 
 
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.
 
Okręg wyborczy Nr 2
 
 
1.
WOJTKIEWICZ Danuta, lat 58, zam. Trzebiechów,
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 1
 
 
 
2.
HRYSZKIEWICZ Marek Tadeusz, lat 44, zam. Trzebiechów,
zgłoszony przez KWW ARKADIUSZA SOWIŃSKIEGO - Lista nr 2
 
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Trzebiechowie
 
 
Przemysław Piotr Żurawiecki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Żurawiecki Data wytworzenia informacji: 2018-12-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Żurawiecki Data wprowadzenia do BIP 2018-12-20 10:13:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-20 10:13:18
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-20 10:13:18
Artykuł był wyświetlony: 496 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-20 09:25:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie
z dnia 20 grudnia 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.
 
Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.
 
 
Listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym przyznano następujące numery:
 
Numer listy
Nazwa komitetu wyborczego
1
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IZABELLI STASZAK
2
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA SOWIŃSKIEGO
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie
 
Przemysław Piotr Żurawiecki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Żurawiecki Data wytworzenia informacji: 2018-12-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Żurawiecki Data wprowadzenia do BIP 2018-12-20 09:25:42
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-20 09:25:46
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-20 10:11:02
Artykuł był wyświetlony: 487 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW o numerze oraz granicy obwodu głosowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-19 11:51:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 19 grudnia 2018 r.
 
 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Trzebiechów podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.
 (WYCIĄG)
Numer obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
(wykaz ulic lub miejscowości)
Siedziba
obwodowej komisji wyborczej
1
Trzebiechów: Aleja Lipowa, ul. Parkowa
Sala gimnastyczna w Trzebiechowie ul. Parkowa 3
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 11 stycznia 2019 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie – zgłoszenie do 5 stycznia 2019 r.
Uwaga!
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebiechów przy ul. Sulechowskiej 2, pokój nr 10 albo pod nr telefonu: (68) 351 41 22 wew. 17 lub w formie elektronicznej, adres e-mail:  
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 20 stycznia 2019 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-12-19 11:51:13
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-19 11:52:53
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-19 11:52:53
Artykuł był wyświetlony: 462 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRZEBIECHOWIE w sprawie terminu i miejsca przyznawania numerów listom kandydatów na radnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-18 14:46:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat
gminnej Komisji Wyborczej
w TRZEBIECHOWIE
z dnia 18 grudnia 2018 r.
 w sprawie terminu i miejsca przyznawania numerów listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.
Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie na podstawie art. 408 pkt 3 i art. 410 § 7 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.), na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie, przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady listom kandydatów tych komitetów wyborczych, niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 ustawy numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym.
Numery, o których mowa wyżej Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie nadaje w drodze losowania.
 Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 900 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2, pok. nr 11
Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie uchwały w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzebiechów.
 
              Przewodniczący Komisji
             /-/ Przemysław Żurawiecki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-12-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-12-18 14:46:54
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-18 14:47:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-18 14:47:01
Artykuł był wyświetlony: 455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-17 11:13:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy w I pólroczu 2019r.
Przewodniczący Rady Gminy w Trzebiechowie Rafał Ćwiertniewicz informuje, że  będzie pełnił dyżury w Urzędzie Gminy, (pokój nr.11) w następujących terminach:
 
- poniedziałek     07.01.2019 -  godz.15.30 - 16.30
- wtorek              05.02.2019 -  godz.15.30 - 16.30
- poniedziałek     04.03.2019 – godz.15.30 - 16.30
- wtorek              9.04.2019 – godz.15.30 - 16.30
- poniedziałek     13.05.2019 – godz.15.30 - 16.30
- poniedziałek     03.06.2019 – godz.15.30 - 16.30

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Rafał Ćwiertniewicz Data wytworzenia informacji: 2018-12-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Ćwiertniewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-12-17 11:13:19
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-17 11:13:26
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-17 11:13:26
Artykuł był wyświetlony: 1996 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Aktualne uchwały rady gminy w Trzebiechowie dotyczące stawek i formularzy podatkowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-14 09:40:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kulik Data wytworzenia informacji: 2018-12-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Ćwiertniewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-12-14 09:40:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-14 09:41:12
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-14 09:43:03
Artykuł był wyświetlony: 451 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-14 08:42:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Klaudia Żurawiecka
 • Małgorzata Hyża
 • Malwina Leśniewska
 • Cezary Słoboda
 • Aleksandra Śliwka
 • Bolesław Pośledni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-12-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Ćwiertniewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-12-14 08:42:50
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-14 08:43:08
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-14 08:43:08
Artykuł był wyświetlony: 604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-14 08:41:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Daniel Wiktorowicz
 • Elwira Brażycka
 • Bolesław Pośledni
 • Ryszard Śliwiński
 • Tomasz Płóciennik 
 • Klaudia Żurawiecka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-12-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Ćwiertniewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-12-14 08:41:17
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-14 08:41:21
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-14 08:41:21
Artykuł był wyświetlony: 570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-14 08:40:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Tomasz Płóciennik - Przewodniczący
 • Natalia Paruch
 • Małgorzata Hyża
 • Malwina Leśniewska
 • Cezary Słoboda
 • Piotr Kiełbasiewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-12-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Ćwiertniewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-12-14 08:40:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-14 08:40:07
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-14 08:40:07
Artykuł był wyświetlony: 570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-14 08:36:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Piotr Kiełbasiewicz - Przewodniczący
 • Daniel Wiktorowicz
 • Ryszard Śliwiński
 • Aleksandra Śliwka
 • Elwira Brażycka
 • Natalia Paruch

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-12-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Ćwiertniewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-12-14 08:36:11
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-14 08:37:18
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-14 08:37:18
Artykuł był wyświetlony: 571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu