ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dotycząca dotacji dla przedszkola niepublicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-01 15:48:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. (Dz. U. 2017 poz. 2203) w Biuletynie Informacji Publicznej jednostka samorządu terytorialnego, która udziela dotacji, ogłasza:
 
Podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 12, oraz jej aktualizacji dokonywanej na podstawie art. 44 ust. 1 ww. ustawy
 
Dla Gminy Trzebiechów - 6823,72
 
Kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Trzebiechów
 
5117,80 (75% kwoty 6823,72 - roczny koszt utrzymania ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów).
 
426,48 (75% kwoty 568,64 - miesięczny koszt utrzymania ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów).
 
Liczba uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów wynosi 59 - stan SIO na dzień 30.09.2018r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Klaudia Wojciechowicz Data wytworzenia informacji: 2019-02-01 15:45:00
Osoba, która odpowiada za treść: Klaudia Wojciechowicz Data wprowadzenia do BIP 2019-02-01 15:48:12
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-02-01 15:49:20
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-02-01 15:49:20
Artykuł był wyświetlony: 2093 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-27 18:49:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Daniel Seredyński Data wytworzenia informacji: 2019-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Seredyński Data wprowadzenia do BIP 2019-01-27 18:49:17
Wprowadził informację do BIP: Zenon Rychły Data udostępnienia informacji: 2019-01-27 18:51:01
Osoba, która zmieniła informację: Zenon Rychły Data ostatniej zmiany: 2019-01-27 18:51:01
Artykuł był wyświetlony: 2322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Interpelacja Radnej Klaudii Żurawieckiej z dnia 21 stycznia 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-24 13:02:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2019-01-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2019-01-24 13:02:29
Wprowadził informację do BIP: Zenon Rychły Data udostępnienia informacji: 2019-01-24 13:04:32
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-02-18 13:21:55
Artykuł był wyświetlony: 1044 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE I o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-24 12:39:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE I
z dnia 20 stycznia 2019 r.
 
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 r.
 
Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 r.
 
Część I.
Dane ogólne
 1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym, w którym wybierano łącznie 1 radnego.
 2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192.
 3. Karty do głosowania wydano 49 osobom.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 49 osób to jest 25,52% uprawnionych do głosowania.
 5. Głosów ważnych oddano 49, to jet 100,00% ogólnej liczby głosów oddanych.
Część II.
Wyniki wyborów
 
Rozdział I
Okręg wyborczy nr 2
 1. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat:
 2. Wybory odbyły się;
 3. Głosowanie przeprowadzono;
 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192.
 5. Karty do głosowania wydano 49 osobom.
 6. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 49;
 7. Głosów ważnych oddano 49;
 8. Radnym został wybrany:
  - HRYSZKIEWICZ Marek Tadeusz
  z listy nr 2 KWW ARKADIUSZA SOWIŃSKIEGO.
 9. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
 
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
 
/-/ Bogumił Hoszowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2019-01-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2019-01-24 12:39:42
Wprowadził informację do BIP: Zenon Rychły Data udostępnienia informacji: 2019-01-24 12:41:14
Osoba, która zmieniła informację: Zenon Rychły Data ostatniej zmiany: 2019-01-24 12:41:14
Artykuł był wyświetlony: 379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-18 18:47:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Budowa infrastruktury technicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej ZGO3073 na działce nr 116/3 w m. Trzebiechów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2019-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2019-01-18 18:47:59
Wprowadził informację do BIP: Zenon Rychły Data udostępnienia informacji: 2019-01-18 18:49:01
Osoba, która zmieniła informację: Zenon Rychły Data ostatniej zmiany: 2019-01-18 18:51:06
Artykuł był wyświetlony: 2486 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-18 18:37:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Izabella Staszak Data wytworzenia informacji: 2019-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2019-01-18 18:37:54
Wprowadził informację do BIP: Zenon Rychły Data udostępnienia informacji: 2019-01-18 18:42:45
Osoba, która zmieniła informację: Zenon Rychły Data ostatniej zmiany: 2019-01-18 18:42:45
Artykuł był wyświetlony: 2450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-18 15:08:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję IV Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 1000która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 – 2030, zgodnie z następującym porządkiem:
 1. odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
 3. odczytanie opinii komisji,
 4. przedstawienie autopoprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej,
 5. dyskusja,
 6. głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 – 2030.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z następującym porządkiem:
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. odczytanie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2019,
 4. odczytanie opinii komisji,
 5. przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
 6. dyskusja,
 7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przyznawania diet radnym oraz sołtysom Gminy Trzebiechów.
 5. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
 6. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie IV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2019-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2019-01-18 15:08:06
Wprowadził informację do BIP: Zenon Rychły Data udostępnienia informacji: 2019-01-18 15:08:22
Osoba, która zmieniła informację: Zenon Rychły Data ostatniej zmiany: 2019-01-18 15:08:22
Artykuł był wyświetlony: 839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-28 12:59:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję III nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 31 grudnia 2018 r.                                          o godz. 1000,  która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Trzebiechów na lata 2018-2030.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 6. Zamknięcie III Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-12-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Ćwiertniewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-12-28 12:59:12
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-28 14:27:58
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-28 14:27:58
Artykuł był wyświetlony: 1015 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Interpelacja Radnego Daniela Wiktorowicza z dnia 26 listopada 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-24 11:42:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-12-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Ćwiertniewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-12-24 11:42:08
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-24 11:42:12
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-24 11:42:12
Artykuł był wyświetlony: 1122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu