ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 14:26:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Trzebiechów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Trzebiechów na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Trzebiechów, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania określa uchwała nr XXIII/160/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia .17 maja 2017 roku.
Wysokość dotacji celowej zapisanej w budżecie Gminy Trzebiechów na 2018 r. na pomoc dla spółek wodnych wynosi 10 000,00 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Termin składania wniosków o przyznanie dotacji celowej wyznaczono do dnia 21 czerwca 2018 r.
Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy Trzebiechów pok. nr. 6, tel. 68/3514122 lub na stronie: www.bip.trzebiechow.pl w zakładce: Ogłoszenia. Treść uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzebiechów: www.bip.trzebiechow.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Daniel Seredyński Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 14:26:22
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 14:31:16
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 16:01:33
Artykuł był wyświetlony: 800 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXV sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 07:41:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 900, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności Ośrodka za rok 2017.
 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Trzebiechów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. i podjęcie uchwał wg porządku:
  a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
  b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Trzebiechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebiechów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Trzebiechów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego.
 16. Wnioski i interpelacje radnych.
 17. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 20. Przyjęcie protokołu z XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 21. Przyjęcie protokołu z  XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 Przewodnicząca Rady Gminy
 Anna Dunajska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 07:41:28
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 07:41:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 07:42:40
Artykuł był wyświetlony: 582 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Materiały dodatkowe do sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności ośrodka za rok 2017.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-30 07:40:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Marcinek Data wytworzenia informacji: 2018-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Marcinek Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 07:40:26
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 07:41:12
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 07:41:12
Artykuł był wyświetlony: 471 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Trzebiechów wykazuje do zbycia:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-26 14:02:10

XXXIV sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-30 12:09:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXIV Nadzwyczajną  Sesję  Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 10°°, która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury.
Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Podjęcie uchwały w sprawie nie naruszania ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów- etap I.
4.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów- etap I.
5.   Zamknięcie XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-30 12:09:23
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-03-30 12:11:37
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-03-30 12:11:37
Artykuł był wyświetlony: 695 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIII sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-30 12:11:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 4 kwietnia 2018 r. o godz. 10°°, która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury.
Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  II     Zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów.
4.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
5.   Zamknięcie XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-30 12:11:26
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-03-30 12:11:37
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 09:11:31
Artykuł był wyświetlony: 732 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXII sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-19 16:17:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
4.   Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.   Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów.
6.   Informacja Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów.
7.   Sprawozdanie  z wysokości  średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2017.
8.   Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny za rok 2017.
9.   Sprawozdanie   z   działalności   Gminnej   Komisji   Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych w Trzebiechowie w roku 2017.
10. Sprawozdanie   z   realizacji   programu   współpracy   Gminy   Trzebiechów   z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
12. Podjęcie   uchwały   w   sprawie   zaopiniowania   połączenia   gmin   w  celu   utworzenia   okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
15. Podjęcie    uchwały    w    sprawie    zorganizowania   wspólnej    obsługi    finansowej   jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiechów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczana dotacji dla przedszkoli   i   innych   form   wychowania  przedszkolnego   prowadzonych  na  terenie   Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
17. Podjęcie   uchwały   w   sprawie   zwolnienia   od   podatku   od   nieruchomości   przedsiębiorców w tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Trzebiechów w ramach pomocy de minimis.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja.
19. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2018.
21. Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia planu pracy  Komisji  Rewizyjnej   Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2018.
22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
23.  Wnioski i interpelacje radnych.
24. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
25. Wolne wnioski i zapytania.
26. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
27. Przyjęcie protokołu z XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
28. Sprawy różne.
29. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-03-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-19 16:17:56
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-03-19 16:18:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-03-30 09:20:14
Artykuł był wyświetlony: 737 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu