ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW o granicach okręgów w WYBORACH DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-02 13:46:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 2 lutego 2018r.
 
WYBORY DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE
 
 Na podstawie § 14 Statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXX/196/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie/Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017r., poz. 2791/ podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych, numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby komisji wyborczych w wyborach do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 28 lutego 2018 r.
 
Nr okręgu wyborczego
i obwodu głosowania
Granica okręgu i obwodu
Liczba wybieranych radnych
Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej
1
Zespół Edukacyjny
w Trzebiechowie
7
/uczniowie powyżej kl. V Szkoły Podstawowej, uczniowie klas gimnazjalnych/
 
Aula Zespołu Edukacyjnego
w Trzebiechowie
ul. Parkowa 4
 
2
Trzebiechów, sołectwa gminy
8
/uczniowie szkół ponadpodstawowych i inne osoby, które nie ukończyły 18 lat w dniu wyborów i zamieszkują na terenie Gminy Trzebiechów/
Sala widowiskowa Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury
ul. Sulechowska 2
 
 Zgodnie z Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 1 lutego 2018 r.
w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie - wybory zostaną przeprowadzone w dniu 28 lutego 2018 r.
 
Lokal wyborczy w Zespole Edukacyjnym otwarty będzie w dniu 28 lutego 2018 r. w godz. od 1000 do 1300
Lokal wyborczy w TOK otwarty będzie w dniu
28 lutego 2018r. r. w godz. od 1300 do 1900
 
Wójt Gminy
(-) Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-02-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-02 13:46:36
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 13:46:41
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-02 14:03:50
Artykuł był wyświetlony: 120 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie 28 lutego 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-02 13:29:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy powołuje Radę Młodzieży, aby zwiększyć aktywność młodych ludzi w Gminie Trzebiechów, min. poprzez:
1) współpracę z Wójtem, Przewodniczącym Rady i radnymi Rady Gminy w Trzebiechowie oraz organizacjami w zakresie spraw dotyczących młodego pokolenia,
2) inicjowanie działań dotyczących życia młodzieży w gminie, inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,
3) konsultowanie przedsięwzięć w zakresie problematyki młodzieżowej, w tym dotyczącej warunków życia i rozwoju młodego pokolenia, nauki, kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska, informatyzacji,
4) inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym,
5) konsultowanie projektów niektórych decyzji dotyczących młodzieży.
Radnym może zostać i głosować może osoba, która uczy się w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie powyżej klasy V Szkoły Podstawowej i z klas gimnazjalnych, szkole ponadpodstawowej, inna osoba stale zamieszkała na terenie Gminy Trzebiechów, która w dniu wyborów nie ukończyła 18 lat.
Zgodnie ze statutem Rady Młodzieżowej:
W okręgu 1 – Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie wybiera 7 radnych. Zgłoszenia kandydatów do Rady Młodzieżowej przyjmuje Szkolna Komisja Wyborcza z siedzibą w Zespole Edukacyjnym ul. Parkowa 4 w dniach od 6 do 12 lutego 2018r. w godzinach od 8.00 do 14.00
W okręgu 2 – Trzebiechów i sołectwa gminy – wybieramy 8 radnych. Zgłoszenia kandydatów do Rady Młodzieżowej przyjmuje Obwodowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury ul. Sulechowska 2 w dniach od 6 do 12 lutego 2018 r. w godzinach od 13.00 do 17.00.
Niezbędne druki do zgłoszenia kandydata do Rady Młodzieżowej można pobrać ze strony internetowej Gminy Trzebiechów www.trzebiechow.pl w zakładce Wybory i referenda bądź w Urzędzie Gminy pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu.
 
W dniu 28 lutego 2018 r.
Lokal wyborczy w Zespole Edukacyjnym otwarty będzie w godz. od 10.00 do 13.00
Lokal wyborczy w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury otwarty będzie w godz. od 13.00 do 19.00
Chcesz skuteczniej działać na rzecz swojej społeczności?
Masz możliwość, aby Twój głos, Twoje działania i pomysły były zauważone.
Osoby, które chciałyby zaangażować się w pracę Rady Młodzieżowej zapraszamy do kandydowania, a wszystkich pozostałych do głosowania!
Jeśli chcesz mieć coś do powiedzenia- przyjdź na WYBORY i ODDAJ SWÓJ GŁOS!
 
Wójt Gminy Trzebiechów
/-/ Izabella Staszak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-02-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-02 13:29:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 13:29:06
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-06 08:34:30
Artykuł był wyświetlony: 114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O ZGŁOSZONYM ZGROMADZENIU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-26 17:11:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miejsce zgromadzenia: Trzebiechów, ul. Sulechowska przy Urzędzie Gminy- przejście dla pieszych
 Termin zgromadzenia: 19 luty 2018 r. 
Od godziny 16:00 do 17:00 
 
Serdecznie zapraszam Państwa
Wójt Gminy
Izabella Staszak 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Izabella Staszak Data wytworzenia informacji: 2018-01-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-01-26 17:11:53
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-01-26 17:11:58
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-01 07:55:14
Artykuł był wyświetlony: 550 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXX sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-14 12:34:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXX Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 20 grudnia  2017 r. (środa) o godz. 10°°, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Informacja   Przewodniczącej    Rady    Gminy    o    działaniach   podjętych   w    okresie międzysesyjnym.
4.   Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.   Informacja dotycząca działalności GKS „Piast-Parkovia" Trzebiechów.
6.   Sprawozdanie   merytoryczne   z   przeprowadzonej   akcji   profilaktyczne-   edukacyjnej „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych".
7.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzebiechów w roku szkolnym 2016/2017.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2018.
a)   odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c)   odczytanie opinii komisji budżetowej,
d)  przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały,
e)   dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f)   głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy,
g)  głosowanie uchwały budżetowej
9.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017-2028.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej i charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie.
17. Wnioski i interpelacje radnych.
18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
21. Przyj ecie protokołu z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie XXX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2017-12-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-14 12:34:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2017-12-14 12:34:39
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-14 12:35:04
Artykuł był wyświetlony: 207 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIX Sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 13:48:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXIX Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 900, która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową.
 5. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dunajska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kramska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 13:48:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 13:49:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-22 07:44:16
Artykuł był wyświetlony: 304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVIII sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-17 14:33:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 25 października 2017 r. (środa)
o godz. 1000, która odbędzie się w sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Wójta Gminy Trzebiechów dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek oraz pracowników.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy dotyczącej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych gminy Trzebiechów.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017-2028.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 14. Wnioski i interpelacje radnych.
 15.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 16.  Wolne wnioski i zapytania.          
 17.  Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
 18.  Przyjęcie protokołu z XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 19.  Przyjęcie protokołu z XXVII uroczystej Sesji Rady Gminy odbytej 7 października br. w Niemczech.
 20.  Sprawy różne.
 21.  Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dunajska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2017-10-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kramska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-17 14:33:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-17 14:50:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-19 12:05:29
Artykuł był wyświetlony: 368 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVI sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-25 14:35:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXVI Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 1330, która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie.
5. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2017-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kramska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-25 14:35:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-25 14:36:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 14:36:44
Artykuł był wyświetlony: 337 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu