ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-08-20 10:22:16 Informacja ogłoszona dnia 2018-08-20 10:22:21 przez Tomasz Stempniewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., póz. 1257 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Pani Moniki Mańkowskiej-Woźniak -Pełnomocnika firmy P4 sp. z o.o., z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Budowa obiektu infrastruktury technicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej ZGO3073 na działce nr J16/3 w m. Trzebiechów.
informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji.
Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów, pok. nr 6, w godzinach urzędowania.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej wiadomości.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-20 10:22:16
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-20 10:22:21
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-20 10:22:21
Artykuł był wyświetlony: 4762 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów