Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu statutów sołectw z mieszkańcami Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
0050.26.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr aktu prawnego
0050.25.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Trzebiechów.
Nr aktu prawnego
0050.24.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Trzebiechów.
Nr aktu prawnego
0050.23.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-06-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów za 2018 rok
Nr aktu prawnego
VII/50/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-06-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzebiechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za rok 2018
Nr aktu prawnego
VII/49/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-06-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania
Nr aktu prawnego
VII/48/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 - 2030
Nr aktu prawnego
VI/47/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
VI/46/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2015 – 2022
Nr aktu prawnego
VI/45/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji