Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1061
Data podjęcia
2010-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 33/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadań pn. „Polsko - Niemieckie Centrum Spotkań we wsi Podlegórz - dostawa wyposażenia cz.1.", „Polsko - Niemieckie Centrum Spotkań we wsi Podlegórz — dostawa wyposażenia cz./7".
Nr aktu prawnego
33/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1062
Data podjęcia
2010-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 32/2010 w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek położonych na terenie gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
32/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1063
Data podjęcia
2010-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 31/2010 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
Nr aktu prawnego
31/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1064
Data podjęcia
2010-09-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 30/2010 w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Nr aktu prawnego
30/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1065
Data podjęcia
2010-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 29/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla inwestycji pn. "Remont drogi Swarzynice - Ledno"
Nr aktu prawnego
29/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1066
Data podjęcia
2010-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 28/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w cełu wyboru najkorzystniejszej oferty dla inwestycji pn. \"Remont drogi Swarzynice - Kleniczki oraz dróg prowadzących do wałów przeciwpowodziowych\"
Nr aktu prawnego
28/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1067
Data podjęcia
2010-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 27/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla inwestycji pn. "Remont drogi Borek - Głęboka"
Nr aktu prawnego
27/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1068
Data podjęcia
2010-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 26/2010 w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Trzebiechów.
Nr aktu prawnego
26/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1069
Data podjęcia
2010-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 25/2010 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Trzebiechów.
Nr aktu prawnego
25/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1070
Data podjęcia
2010-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 24/2010 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu (dojazdu) i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
Nr aktu prawnego
24/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji