ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. V/40/2019 Obowiązujący
2 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 - 2030 V/39/2019 Obowiązujący
3 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso V/38/2019 Obowiązujący
4 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebiechów V/37/2019 Obowiązujący
5 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych V/36/2019 Obowiązujący
6 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości V/35/2019 Obowiązujący
7 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów V/34/2019 Obowiązujący
8 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja V/33/2019 Obowiązujący
9 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3 go Maja V/32/2019 Obowiązujący
10 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2018-2021" dla Gminy Trzebiechów V/31/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu