ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-12-10 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie, z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów II/22/2018 Obowiązujący
2 2018-12-10 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 II/21/2018 Obowiązujący
3 2018-12-10 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2023 II/20/2018 Obowiązujący
4 2018-12-10 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 II/19/2018 Obowiązujący
5 2018-12-10 Uchwały Rady Gminy w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 II/18/2018 Obowiązujący
6 2018-12-10 Uchwały Rady Gminy w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II/17/2018 Obowiązujący
7 2018-12-10 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów. II/15/2018 Obowiązujący
8 2018-12-10 Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych II/14/2018 Obowiązujący
9 2018-12-10 Uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok. II/13/2018 Obowiązujący
10 2018-12-10 Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości II/12/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu