ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-09 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie ogłoszenia konkursów: „Najczystsze Sołectwo" i „Najładniejszy Ogród" Gminy Trzebiechów w 2018 roku. 0050.11.2018 Obowiązujący
2 2018-04-05 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r. 0050.9.2018 Obowiązujący
3 2018-05-03 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2018 - 2030 0050.8.2018 Obowiązujący
4 2018-03-23 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie „Ćwiczenie obronne pk."Manuel 2018". 0050.7.2018 Obowiązujący
5 2018-04-05 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I XXXIV/217/2018 Obowiązujący
6 2018-04-05 Uchwały Rady Gminy w sprawie nie naruszania ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I XXXIV/216/2018 Obowiązujący
7 2018-04-04 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XXXIII/215/2018 Obowiązujący
8 2018-04-04 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia II Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów XXXIII/214/2018 Obowiązujący
9 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XXXII/213/2018 Obowiązujący
10 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2018 XXXII/212/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu