ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Drukuj informacjęAkt prawny: XXX/193/2017

Szczegóły informacji

XXX/193/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXX

Kadencja: 2014 - 2018

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-20

Tytuł aktu:

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875z późn zm) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r., poz. 1189 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie,
w zależności od wielkości szkoły (zespołu), obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. –
Karta Nauczyciela o liczbę zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem
zajęć, a wymiarem zajęć określonych w tabeli:

§ 2. 1. W indywidualnych przypadkach organ prowadzący może zwiększyć na czas oznaczony, obniżkę
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin określoną w § 1, do całkowitego zwolnienia z realizacji zajęć,
jeżeli warunki funkcjonowania szkoły (zespołu) powodują znaczne zwiększenie zakresu zadań związanych
z prowadzeniem prac inwestycyjnych lub remontowych – na czas realizacji tych zadań.
2. Zwiększenie obniżki, o której mowa w ust. 1 dokonuje się na wniosek dyrektora szkoły (zespołu) lub Wójta
Gminy Trzebiechów, uzasadniając potrzebę zastosowania zwiększenia obniżki.
§ 3. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, według następujących norm:

2. Godzina zajęć wynosi 60 minut.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2011r. nr
109, poz.2070).
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kulik Data wytworzenia informacji: 2017-12-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-22 16:12:14
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2017-12-22 16:12:52
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-22 16:12:52
Artykuł był wyświetlony: 446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu