ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Drukuj informacjęAkt prawny: XXX/191/2017

Szczegóły informacji

XXX/191/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXX

Kadencja: 2014 - 2018

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-20

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 212 ust. l pkt 1,2,3,4,5,6, art. 214, art. 215, art. 216, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. póz. 2077) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów jak w załączniku nr l do niniejszej
uchwały.
§ 2. Kwota dochodów gminy po zmianach wynosi 18.228.701,75 zł z tego:
a) dochody bieżące 14.735.123,16 zł
b) dochody majątkowe 3.493.578,59 zł
§ 3. Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Kwota wydatków gminy po zmianach wynosi 20.717.498,52 zł z tego:
a) wydatki bieżące 14.049.844,12 zł
b) wydatki majątkowe 6.667.654,40 zł
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 2.488.796,77 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych
środków oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.678.616,63 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.189.819,86 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.488.796,77 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 11.203,23 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.725.819,86 zł.
§ 8. Zmienia się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych jak w załączniku nr 4 do mniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii w kwocie 35.800,00 zł.
§ 10. Zmienia się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie
43.000,00 zł.
§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kulik Data wytworzenia informacji: 2017-12-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-22 15:58:13
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2017-12-22 16:00:07
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-22 16:00:07
Artykuł był wyświetlony: 466 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu