ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Drukuj informacjęAkt prawny: XXX/189/2017

Szczegóły informacji

XXX/189/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXX

Kadencja: 2014 - 2018

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-20

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2018 - 2030

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2017 póz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. l pkt l, art. 229, art. 230 ust. l i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2017r. póz. 2077) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2018-2030 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 3. Przedkłada się objaśnienia do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XX/13 0/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia
2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata
2017 -2030 z późniejszymi zmianami.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2018 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kulik Data wytworzenia informacji: 2017-12-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-22 15:47:14
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2017-12-22 15:51:52
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-22 15:51:52
Artykuł był wyświetlony: 498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu