ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-10-12 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych wskutek niekorzystnych warunków pogodowych w dniach 5-6.10.2017 r. w gminie Trzebiechów 0050.29.2017 Obowiązujący
82 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. XXVI/179/2017 Obowiązujący
83 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie XXVI/178/2017 Obowiązujący
84 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVI/177/2017 Obowiązujący
85 2017-10-09 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania strat w gospodarstwach domowych powstałych wskutek niekorzystnych warunków pogodowych w dniach 5-6.10.2017 r. w gminie Trzebiechów 0050.28.2017 Obowiązujący
86 2017-09-29 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 0050.27.2017 Obowiązujący
87 2017-09-27 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 0050.26.2017 Obowiązujący
88 2017-08-31 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 0050.25.2017 Obowiązujący
89 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów XXV/176/2017 Obowiązujący
90 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr XX/134/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów przyjętego uchwałą nr V/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011r. XXV/175/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu