ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-12-29 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Trzebiechów w roku 2018 0050.42.2017 Obowiązujący
82 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie XXX/196/2017 Obowiązujący
83 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie XXX/195/2017 Stwierdzono nieważność.
84 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów XXX/194/2017 Obowiązujący
85 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie. XXX/193/2017 Obowiązujący
86 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 XXX/192/2017 Obowiązujący
87 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. XXX/191/2017 Obowiązujący
88 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017-2028 XXX/190/2017 Obowiązujący
89 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2018 - 2030 XXX/189/2017 Obowiązujący
90 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2018. XXX/188/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu