ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr XX/134/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów przyjętego uchwałą nr V/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011r. XXV/175/2017 Obowiązujący
72 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów XXV/174/2017 Obowiązujący
73 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów XXV/173/2017 Obowiązujący
74 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 XXV/172/2017 Obowiązujący
75 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017-2028 XXV/171/2017 Obowiązujący
76 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze XXV/170/2017 Obowiązujący
77 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy Trzebiechów innym niż polecenie przelewu instrumentem płatniczym XXV/169/2017 Obowiązujący
78 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów XXV/168/2017 Uchylony
79 2017-08-04 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz zasad planowania i wdrażania Gminnego Planu ewakuacji (przyjęcia) ludności III stopnia w gminie Trzebiechów 0050.24.2017 Obowiązujący
80 2017-08-02 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy 0050.23.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu