ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2018-12-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
III/25/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2018-12-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
Nr aktu prawnego
III/24/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2018-12-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2018 - 2030
Nr aktu prawnego
III/23/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie, z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
II/22/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Nr aktu prawnego
II/21/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
II/20/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
II/19/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
II/18/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
II/17/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
Nr aktu prawnego
II/16/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji