ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-04-05 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I XXXIV/217/2018 Obowiązujący
52 2018-04-05 Uchwały Rady Gminy w sprawie nie naruszania ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I XXXIV/216/2018 Obowiązujący
53 2018-04-04 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XXXIII/215/2018 Obowiązujący
54 2018-04-04 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia II Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów XXXIII/214/2018 Obowiązujący
55 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XXXII/213/2018 Obowiązujący
56 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2018 XXXII/212/2018 Obowiązujący
57 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2018 XXXII/211/2018 Obowiązujący
58 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie XXXII/210/2018 Obowiązujący
59 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów XXXII/209/2018 Obowiązujący
60 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja XXXII/208/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu