ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Drukuj informacjęAkt prawny: V/41/2011

Szczegóły informacji

V/41/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: V

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: 22 kwietnia 2011

Data podjęcia/podpisania: 2011-04-22

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-04-22

Tytuł aktu:

Uchwała numer V/41/2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiechów

Zmienia:

V/14/02

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Trzebiechów Nr XXIII/141/2009 z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiechów, uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Trzebiechów uchwalonego uchwałą Nr V/14/02 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 grudnia 2002, zwane
dalej Studium.
§ 2. Studium określa:
1) uwarunkowania polityki przestrzennej, to znaczy czynniki i przesłanki wpływające na politykę przestrzenną,
które są niezależne od władz gminy,
2) kierunki polityki przestrzennej, to znaczy cele polityki przestrzennej i sposoby ich realizacji zależne od władz
gminy.
§ 3. Studium składa się z następujących części:
1. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiechów.
2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiechów.
3. Rysunek studium – mapa w skali 1:10 000.
4. Załącznik nr 1 – Wykaz obiektów architektury znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej.
5. Załącznik nr 2 – Wykaz stanowisk archeologicznych
6. Załącznik nr 3 - Pomniki przyrody.
7. Załącznik nr 4 - Wykaz obiektów punktowych zawartych w inwentaryzacji przyrodniczej gminy
Trzebiechów.
§ 4. Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego stanowią wytyczne do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
§ 5. Pełny tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiechów
wraz z załącznikami będzie złożony i udostępniony zainteresowanym w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie pokój
nr 13. Stanowi on załącznik do niniejszej uchwały.
§ 6. Tracą moc ustalenia zawarte w uchwale Nr V/14/02 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 grudnia 2002
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Trzebiechów.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Trzebiechowie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2011-04-27 12:39:13
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2011-04-27 12:39:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2011-04-27 12:47:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-07-13 11:17:47
Artykuł był wyświetlony: 2788 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu