ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości V/35/2019 Obowiązujący
12 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów V/34/2019 Obowiązujący
13 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja V/33/2019 Obowiązujący
14 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3 go Maja V/32/2019 Obowiązujący
15 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2018-2021" dla Gminy Trzebiechów V/31/2019 Obowiązujący
16 2019-02-22 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Trzebiechów 0050.9.2019 Obowiązujący
17 2019-02-04 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 - 2030 0050.8.2019 Obowiązujący
18 2019-01-31 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. 0050.7.2019 Obowiązujący
19 2019-01-31 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Trzebiechów 0050.6.2019 Zmieniony
20 2019-01-21 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów 0050.5.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu