ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Nr aktu prawnego
II/21/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
II/20/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
II/19/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
II/18/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
II/17/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
Nr aktu prawnego
II/16/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2018-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie powołania Dyrektora Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
Nr aktu prawnego
0050.42.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2018-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
Nr aktu prawnego
0050.41.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów.
Nr aktu prawnego
II/15/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
II/14/2018
Status
Utraciło moc

Nawigacja między stronami listy informacji