ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Drukuj informacjęAkt prawny: III/25/2018

Szczegóły informacji

III/25/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: 2018 - 2023

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podjęcia/podpisania: 2018-12-31

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. póz. 994 z późn.zm.), art. 89 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. , póz. 2077 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/140/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 lutego 2017r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmienia się § l, który otrzymuje
brzmienie:
„§ l Rada Gminy w Trzebiechowie postanawia, że Gmina Trzebiechów zaciągnie pożyczkę
w Banku Gospodarstwa Krajowego do łącznej kwoty 1.609.714 zł (słownie: jeden milion
sześćset dziewięć tysięcy siedemset czternaście złotych 00/100) na wyprzedzające
finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach operacji „Budowa
i modernizacja dróg lokalnych" objętej PROW na lata 2014-2020 pn:
1) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 191 w obrębie Borek w Gminie Trzebiechów
- kwota zadania 327.682 zł
2) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 256 w obrębie Głuchów w Gminie Trzebiechów
- kwota zadania 181.108 zł
3) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 274 w obrębie Głuchów w Gminie Trzebiechów
- kwota zadania 159.065 zł
4) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 392 i 395 w obrębie Ostrzyce w Gminie
Trzebiechów - kwota zadania 162.961 zł
5) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 141, 146/1, 480/1, 477, 137/5 w obrębie
Trzebiechów w Gminie Trzebiechów (ul. Sportowa, Wiśniowa, Sosnowa i Kwiatowa)
- kwota zadania 511.644 zł
6) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 233/1, 504 i 532 w obrębie Trzebiechów w Gminie
Trzebiechów (ul. Lisia i ul. Ptasia) - kwota zadania 267.254 zł
§2. Zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:
Uruchomienie pożyczki planuje się w roku 2017 do łącznej kwoty 830.816 zł, w roku 2018 do
łącznej kwoty 165.214 natomiast w roku 2019 do łącznej kwoty 613.684 zł
§3. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy ze strony Gminy będzie weksel własny
wraz z deklaracja wekslową.
§4. 1.Spłata pożyczki nastąpi ze środków pochodzących z refundacji z Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
2. Spłata odsetek i innych wydatków związanych z udzieleniem pożyczki nastąpi
z dochodów własnych Gminy.
§5. Szczegółowe warunki zaciągniętego zobowiązania będą ustalone w umowie zawartej
przez Gminę Trzebiechów z pożyczkodawcą.
§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kulik Data wytworzenia informacji: 2018-12-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2019-01-04 09:32:45
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2019-01-04 09:33:21
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2019-02-15 22:08:03
Artykuł był wyświetlony: 131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu