ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1091
Data podjęcia
2010-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 2/2010 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
2/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1092
Data podjęcia
2010-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 1/2010 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2010 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Nr aktu prawnego
1/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1093
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/22/2010 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
III/22/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1094
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IIII/21/2010 w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej określenia stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
III/21/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1095
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/20/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
Nr aktu prawnego
III/20/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1096
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/19/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Nr aktu prawnego
III/19/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1097
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/18/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
III/18/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1098
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/17/2010 w sprawie sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
III/17/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1099
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/16/2010 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Trzebiechów na lata 2011-2013
Nr aktu prawnego
III/16/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1100
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/15/2010 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Trzebiechowie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy oraz uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.
Nr aktu prawnego
III/15/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji