ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: 0050.33.2018Drukuj informacjęAkt prawny: 0050.33.2018

Szczegóły informacji

0050.33.2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014 - 2018

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data podjęcia/podpisania: 2018-10-24

Tytuł aktu:

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz określenia zakresu jej zadań i regulaminu pracy

Na podstawie:

Na podstawie § 19 ust. 2 uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebiechów (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2012, póz. 1269) zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1.1. W celu realizacji zadań związanych z zarządzeniem zasobami mieszkaniowymi Gminy
powołuję Komisję Mieszkaniową w składzie:
1) Przewodniczący : Bartłomiej Cybulski
2) Członek: Magdalena Kramska
3) Członek: Małgorzata Stępień
4) Członek: Dorota Wołangiewicz
2. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
§2. Do zadań komisji należy:
1) analiza napływających wniosków o przydział mieszkania,
2) badanie warunków mieszkaniowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w zespole
wizytującym w pełnym składzie,
3) proponowanie kolejności przydziału mieszkań i wnioskowanie o zawarcie umów najmu,
4) kontrolowanie prawidłowości zawieranych umów najmu i zasiedlania mieszkań.
§ 3.1. Posiedzenie Komisji zwoływane jest przez przewodniczącego Komisji na wniosek Wójta.
2. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeb wynikających z:
1) przydziału wolnych lokali,
2) wykonywania rocznej kontroli prawidłowości zawierających umów i zasiedlania mieszkań.
§ 4.1. Komisja po otrzymaniu od Wójta wykazu osób spełniających warunki do przydziału lokalu
mieszkalnego dokonuje następujących czynności:
1) analizuje wykaz osób spełniających warunki przydziału mieszkań,
2) sprawdza warunki mieszkaniowe wnioskodawców, potwierdzając pisemnie ustalenia
wynikające z przeprowadzonej wizji,
3) przedstawia propozycje dla Wójta Gminy dotyczące przydziału mieszkań,
4) sporządza listę osób, którym w pierwszej kolejności należy przydzielić mieszkanie i
wnioskuje do Wójta o zawarcie umów najmu z uwzględnieniem:
a) warunków mieszkaniowych wnioskodawcy,
b) sytuacji majątkowej wnioskodawcy,
c) czasu oczekiwania na mieszkanie.
2. Sprawdzenie warunków mieszkaniowych odbywa się na podstawie wydanego przez Wójta
upoważnienia, po wcześniejszym zawiadomieniu wnioskodawcy o terminie wizytacji.
§ 5.1. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie
Komisji obecni na posiedzeniu.
2. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają, gdy w posiedzeniu biorą udział, wszyscy członkowie.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.34.2015 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 26 sierpnia 2015r.
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz określenia zakresu zadań i regulaminu pracy
komisji.
§ T.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bartłomiej Cybulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabella Staszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-15 19:45:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-21 15:18:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-21 15:18:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony