ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII/256/2018

Szczegóły informacji

XXXVIII/256/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVIII

Kadencja: 2014 - 2018

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podjęcia/podpisania: 2018-10-17

Tytuł aktu:

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie:

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 24 ust 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 121 ze zm.) w zw. z § 6 ust. 1 uchwały nr VI/43/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015r, poz. 1261 z dnia 2.07.2015r.), uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1. . Rada Gminy w Trzebiechowie wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu nieograniczonego następującej
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzebiechów i oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem działki:
- nr 183/1 obręb Głuchów w gminie Trzebiechów, pow. 0,3064 ha; przeznaczonej zgodnie ze Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/214/2018
Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiechów na tereny zabudowy mieszkaniowej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-10-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-15 09:05:57
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-15 09:06:39
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-11-15 09:06:39
Artykuł był wyświetlony: 301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu