ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Drukuj informacjęAkt prawny: 0050.25.2018

Szczegóły informacji

0050.25.2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014 - 2018

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data podjęcia/podpisania: 2018-08-31

Tytuł aktu:

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Na podstawie:

Na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., póz. 996 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych
oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkoli, szkół i ośrodków
umożliwiających realizację wychowania przedszkolnego i obowiązku nauki zwanych dalej
„placówkami", w przypadku, gdy ustawa nakłada na Gminę obowiązek zwrotu kosztów
dowozu.
2. Niniejsze zasady stosuje się w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice,
opiekunowie lub opiekunowie prawni dziecka lub ucznia niepełnosprawnego korzystając z:
1) własnego środka transportu,
2) wynajętego bądź użyczonego środka transportu,
3) środków komunikacji publicznej.
§ 2. Zwrot kosztów odbywa się na podstawie umowy zawartej z rodzicami, opiekunami lub
opiekunami prawnymi dziecka lub ucznia niepełnosprawnego (wzór umowy stanowi zał. nr 2
do zarządzenia).
§ 3. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów
niepełnosprawnych jest złożenie w Urzędzie Gminy wniosku, którego wzór stanowi załącznik
nr l do niniejszego zarządzenia.
§ 4. l. Podstawę obliczenia zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych
stanowi ilość kilometrów pomiędzy miejscem zamieszkania, a placówką pomnożona przez
stawkę za kilometr przebiegu samochodu, która wynosi 0,45zł.
2. Podstawą zwrotu kosztów przejazdu dziecka, ucznia niepełnosprawnego oraz jego
opiekuna dojeżdżających środkami komunikacji publicznej jest przedłożenie rachunków za
zakupione bilety miesięczne lub przedłożenie jednorazowych biletów za przejazdy.
§ 5. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a placówką jest rozumiana, jako długość
najkrótszej drogi łączącej te dwa miejsca.
§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 0050.21.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 4 sierpnia
2014r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci (uczniów) niepełnosprawnych oraz
ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kulik Data wytworzenia informacji: 2018-08-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-09-05 14:55:36
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-09-05 14:56:22
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-09-05 14:56:22
Artykuł był wyświetlony: 463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu