ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1021 2009-12-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XXX/183/09 w sprawie : upoważnienia Wójta do udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora na uchwałę Rady Gminy. XXX/183/09 Obowiązujący
1022 2009-12-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XXX/182/09 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. XXX/182/09 Obowiązujący
1023 2009-12-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XXX/181/09 w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzcbiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. XXX/181/09 Obowiązujący
1024 2009-12-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XXX/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na 2010 rok. XXX/180/09 Obowiązujący
1025 2009-12-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XXX/179/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. XXX/179/09 Obowiązujący
1026 2009-11-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XXIX/177/09 w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości oznaczonych jako tereny rolne stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze XXIX/178/09 Obowiązujący
1027 2009-11-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XXIX/177/09 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2010 XXIX/177/09 Obowiązujący
1028 2009-11-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XXIX/176/09 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym XXIX/176/09 Zmieniony
1029 2009-11-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XXIX/175/09 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Radowice na lata 2004-2016 z perspektywą do 2020 roku XXIX/175/09 Obowiązujący
1030 2009-11-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XXIX/174/09 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Głuchów na lata 2004-2016 z perspektywą do 2020 roku XXIX/174/09 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu