ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIII/214/2018

Szczegóły informacji

XXXIII/214/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: 2014 - 2018

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podjęcia/podpisania: 2018-04-04

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia II Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2017 r.,
poz. 1875 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XX/134/2016 Rady Gminy
w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Trzebiechów i Swarzynice w gminie
Trzebiechów przyjętego uchwalą nr V/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011 r.,
zmienionej uchwałą nr XXV/175/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XX/134/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach
Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów przyjętego uchwałą nr V/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 22 kwietnia 2011r., uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Uchwala się II Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzebiechów przyjętego uchwałą Rady Gminy w Trzebiechowie Nr V/14/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.,
zmienionego uchwałą Rady Gminy w Trzebiechowie Nr V/41/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r., zwaną dalej II
zmianą studium.
§ 2. Uchwala się II zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzebiechów, w granicach wynikających z uchwały nr XX/134/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia
21 grudnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr XXV/175/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia
2017 r., które obejmuje:
1) tekst II zmiany studium w wersji ujednoliconej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rysunek II zmiany studium w skali 1:10 000, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu II zmiany studium w trakcie jego
wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. II zmiana studium, o której mowa w §1, jest podstawą prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze
gminy Trzebiechów oraz w szczególności stanowi podstawę badania zgodności rozwiązań projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego z polityką przestrzenną gminy określoną w zmianie studium.
§ 4. Wykonania uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Daniel Seredyński Data wytworzenia informacji: 2018-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-06 13:46:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-04-06 14:00:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-04-06 14:00:27
Artykuł był wyświetlony: 517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu