ˆ

2018

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-10 08:29:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-10-10 08:29:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-10 08:29:26
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-16 14:20:26
Artykuł był wyświetlony: 223 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-09 10:18:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-10-09 10:18:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-09 10:19:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-09 10:19:35
Artykuł był wyświetlony: 170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia głosowania Nr 1 w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-05 14:14:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I
z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr l w Trzebiechowie
Na podstawie art. 167 § l pkt 3a i art. 184 § l pkt l oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. póz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze l postanawia, co następuje:
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr l w Trzebiechowie, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
1.     Renata Kawalka-Mrozowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Trzebiechów
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Komisarz Wyborczy
Bogumił Hoszowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 14:14:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 14:15:58
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-05 14:15:58
Artykuł był wyświetlony: 230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia l października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-02 14:45:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 182 § l w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. póz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I postanawia, co następuje:
§1.
W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w gminach na obszarze powiatu krośnieńskiego, powiatu świebodzińskiego, powiatu zielonogórskiego, w mieście na prawach powiatu Zielonej Górze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr l - 214 do postanowienia.
§2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.
§3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
/-/ Bogumił Hoszowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-10-02 14:45:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-02 14:46:17
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-02 14:46:17
Artykuł był wyświetlony: 312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Trzebiechów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-01 15:16:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Trzebiechów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
 
1.
SOWIŃSKI Arkadiusz Stanisław, lat 57, wykształcenie średnie, nie należy do partii politycznej, zam. Sulechów,
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ  SOWIŃSKI
 
 
2.
STASZAK Izabella Ewa, lat 59, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Trzebiechów,
zgłoszona przez KWW IZABELLI  STASZAK
 
 
 
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Trzebiechowie
 
/-/ Irena Ewa Sochala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Sochala Data wprowadzenia do BIP 2018-10-01 15:16:19
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-01 15:17:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-01 15:18:37
Artykuł był wyświetlony: 322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-01 15:04:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie
z dnia 1 października 2018 r.
 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
 
Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
 
Okręg wyborczy Nr 1
 
Okręg wyborczy Nr 9
1.
ŻURAWIECKA Klaudia Helena, lat 31, zam. Trzebiechów,
 
1.
PARUCH Natalia Teresa, lat 29, zam. Głuchów,
 
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
WOJTKIEWICZ Danuta, lat 57, zam. Trzebiechów,
 
2.
SOBCZAK Ryszard Marceli, lat 63, zam. Głuchów,
 
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 2
 
Okręg wyborczy Nr 10
1.
DĄBROWSKI Paweł, lat 66, zam. Trzebiechów,
 
1.
LEŚNIEWSKA Malwina Angelina, lat 35, zam. Ledno,
 
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
STASZAK Izabella Ewa, lat 59, zam. Trzebiechów,
 
2.
MICHALAK Elżbieta, lat 62, zam. Głęboka,
 
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 3
 
Okręg wyborczy Nr 11
1.
JASTRZĘBSKI Wiesław Piotr, lat 58, zam. Trzebiechów,
 
1.
WIKTOROWICZ Daniel, lat 40, zam. Radowice,
 
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
KIEŁBASIEWICZ Piotr Andrzej, lat 48, zam. Trzebiechów,
 
2.
ODWAŻNA Jolanta Maria, lat 58, zam. Radowice,
 
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 4
 
Okręg wyborczy Nr 12
1.
GAJOR Bogusława Małgorzata, lat 40, zam. Trzebiechów,
 
1.
CHWIAŁKOWSKA Marzena, lat 31, zam. Podlegórz,
 
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
PŁÓCIENNIK Tomasz Marcin, lat 36, zam. Trzebiechów,
 
2.
BRAŻYCKA Elwira Barbara, lat 47, zam. Podlegórz,
 
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 5
 
Okręg wyborczy Nr 13
1.
KOZŁOWSKA Stanisława, lat 63, zam. Trzebiechów,
 
1.
SOCHACKI Krzysztof Adam, lat 40, zam. Swarzynice,
 
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
SŁOBODA Cezary Władysław, lat 55, zam. Trzebiechów,
 
2.
ŚLIWIŃSKI Ryszard, lat 61, zam. Swarzynice,
 
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 6
 
Okręg wyborczy Nr 14
1.
KRAKOWIAK Piotr Krzysztof, lat 54, zam. Ostrzyce,
 
1.
HYŻA Małgorzata, lat 47, zam. Swarzynice,
 
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
BANACHOWICZ Helena Alina, lat 57, zam. Ostrzyce,
 
2.
NABOROWSKA Małgorzata Marzena, lat 48, zam. Swarzynice,
 
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 7
 
Okręg wyborczy Nr 15
1.
BAŃKOWSKA Renata Małgorzata, lat 27, zam. Gębice,
 
1.
RACZYKOWSKA Agnieszka, lat 36, zam. Swarzynice,
 
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
ŚLIWKA Aleksandra, lat 71, zam. Borek,
 
2.
POŚLEDNI Bolesław Władysław, lat 59, zam. Swarzynice,
 
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
       
Okręg wyborczy Nr 8
     
1.
BAJOWSKI Antoni Sebastian, lat 45, zam. Głuchów,
     
 
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
     
2.
ĆWIERTNIEWICZ Rafał, lat 43, zam. Głuchów,
     
 
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
 
 
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Trzebiechowie
 
/-/ Irena Ewa Sochala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Sochala Data wprowadzenia do BIP 2018-10-01 15:04:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-01 15:04:14
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-01 15:19:25
Artykuł był wyświetlony: 292 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-28 14:01:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie
z dnia 28 września 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
                       
Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Trzebiechowie, przyznano następujące numery:
 
Numer listy
Nazwa komitetu wyborczego
12
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI
13
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IZABELLI STASZAK
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie
 
/ - / Irena Ewa Sochala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Sochala Data wprowadzenia do BIP 2018-09-28 14:01:40
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-09-28 14:01:44
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-01 08:26:40
Artykuł był wyświetlony: 304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRZEBIECHOWIE w sprawie terminu i miejsca przyznawania numerów listom kandydatów na radnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-28 08:27:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W TRZEBIECHOWIE
z dnia 27 września 2018 r.w sprawie terminu i miejsca przyznawania numerów listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie na podstawie art. 408 pkt 3 i art. 410 § 7 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., póz. 754 z późn. zm.), na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy w Trzebiechowie, przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady listom kandydatów tych komitetów wyborczych, niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 ustawy numery:
1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 410 §5 pkt 2,
2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.
Numery, o których mowa wyżej Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie nadaje w drodze losowania.
 
Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 28 września 2018 r. o godz. 13°° w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie, mała sala Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury ul. Sulechowska 2
 
Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie uchwały w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Trzebiechów.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Irena Sochala

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Sochala Data wprowadzenia do BIP 2018-09-28 08:27:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-09-28 08:27:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-09-28 08:27:31
Artykuł był wyświetlony: 293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-25 09:11:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I
z dnia 25 września 2018 r.
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Trzebiechów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,

Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I informuje, co następuje:
§1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27.09.2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr l, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 5,
- Nr 3, w liczbie 5,
- Nr 4, w liczbie 4,
- Nr 5, w liczbie 4,
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr l, w liczbie 5,
- Nr 2, w liczbie 4,
- Nr3, w liczbie 4,
- Nr 4, w liczbie 4,
- Nr 5, w liczbie 4,
§2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § l, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt l, które odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów.
§3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
/-/ Bogumił Hoszowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-09-25 09:11:33
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-09-25 09:13:33
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-09-25 09:17:01
Artykuł był wyświetlony: 350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-17 08:48:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 17 września 2018 r.
 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754, 1000, 1349) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika w wyborach  zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 
Nr obwodu głosowania
Granica  obwodu
                         (wykaz ulic lub miejscowości)
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
          1
miejscowości:
- BOREK, MIESZKOWO, GĘBICE,
- OSTRZYCE,
- TRZEBIECHÓW z wyłączeniem Domu Pomocy Społecznej
Sala gimnastyczna w Trzebiechowie
ul. Parkowa 3
 
           2
Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
ul. Sulechowska 1
           3
        miejscowości: GŁUCHÓW, LEDNO, GŁĘBOKA,
Świetlica wiejska w Głuchowie
           4
        miejscowości: RADOWICE, PODLEGÓRZ
 Świetlica wiejska w Podlegórzu
           5
        miejscowość  SWARZYNICE
Świetlica wiejska w Swarzynicach
 
      - obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do   potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn.zm) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 12 października 2018r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie – zgłoszenie do 6 października 2018r.
 
UWAGA!
 
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebiechów przy ul. Sulechowskiej 2  pok. Nr 10 albo pod nr telefonu (68) 351 41 22 wew. 17 lub w formie elektronicznej, adres e-mail:
Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 21 października 2018r. (niedziela) w godzinach
od 700 do 2100.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-09-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-09-17 08:48:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-09-17 08:58:23
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-09-18 10:54:45
Artykuł był wyświetlony: 427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu