ˆ

2015

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-13 10:43:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2013r. póz. 594 z późn.zm.) oraz § 25 ust. 2 statutu sołectw stanowiących załączniki Nr 1-10 do
uchwały Nr XI/60/03 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie określenia
statutu sołectw: Borek, Gebice, Głuchów, Ledno - Głęboka, Mieszkowe, Ostrzyce, Podlegórz,
Radowice, Swarzynice, Trzebiechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 5 póz. 95 z 22.01.2004r.)
zarządzam, co następuje:
§ l. Zarządzam przeprowadzenie wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach
Gminy Trzebiechów: Borek, Gebice, Głuchów, Ledno - Głęboka, Mieszkowe, Ostrzyce,
Podlegórz, Radowice, Swarzynice, Trzebiechów.
§2. 1. Zwołuję zebrania wiejskie w celu dokonania w sołectwach, o których mowa
w § l wyborów sołtysów i rad sołeckich.
2. Termin i miejsce zebrań wiejskich określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2015-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2015-02-13 10:43:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-02-13 10:46:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-02-13 10:46:40
Artykuł był wyświetlony: 3359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu