ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE o zamiarze aktualizacji lokalizacji lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-05 21:54:28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Daniel Seredyński Data wytworzenia informacji: 2019-04-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Pańczuk Data wprowadzenia do BIP 2019-04-05 21:54:28
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-04-05 21:57:14
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-04-05 21:57:14
Artykuł był wyświetlony: 787 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-04 21:18:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja został uchwalony uchwałą nr V/32/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja. Dokument wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów.
Jednocześnie informuję, że dokument wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Rafał Kubicki Data wytworzenia informacji: 2019-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2019-04-04 21:18:51
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-04-04 21:27:08
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-04-04 21:28:25
Artykuł był wyświetlony: 821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-03 12:42:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Budowa przedszkola samorządowego z oddziałem żłobka na działce oznaczonej nr ewid. 102/5, położonej w obrębie geodezyjnym Trzebiechów, gmina Trzebiechów

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Izabella Staszak Data wytworzenia informacji: 2019-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2019-04-03 12:42:05
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-04-03 12:45:48
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-04-03 12:45:48
Artykuł był wyświetlony: 873 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca dotacji dla przedszkola niepublicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-01 15:48:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. (Dz. U. 2017 poz. 2203) w Biuletynie Informacji Publicznej jednostka samorządu terytorialnego, która udziela dotacji, ogłasza:
 
Podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 12, oraz jej aktualizacji dokonywanej na podstawie art. 44 ust. 1 ww. ustawy
 
Dla Gminy Trzebiechów - 6823,72
 
Kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Trzebiechów
 
5117,80 (75% kwoty 6823,72 - roczny koszt utrzymania ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów).
 
426,48 (75% kwoty 568,64 - miesięczny koszt utrzymania ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów).
 
Liczba uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów wynosi 59 - stan SIO na dzień 30.09.2018r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Klaudia Wojciechowicz Data wytworzenia informacji: 2019-02-01 15:45:00
Osoba, która odpowiada za treść: Klaudia Wojciechowicz Data wprowadzenia do BIP 2019-02-01 15:48:12
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-02-01 15:49:20
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-02-01 15:49:20
Artykuł był wyświetlony: 2053 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-27 18:49:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Daniel Seredyński Data wytworzenia informacji: 2019-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Seredyński Data wprowadzenia do BIP 2019-01-27 18:49:17
Wprowadził informację do BIP: Zenon Rychły Data udostępnienia informacji: 2019-01-27 18:51:01
Osoba, która zmieniła informację: Zenon Rychły Data ostatniej zmiany: 2019-01-27 18:51:01
Artykuł był wyświetlony: 2280 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-18 18:47:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Budowa infrastruktury technicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej ZGO3073 na działce nr 116/3 w m. Trzebiechów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2019-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2019-01-18 18:47:59
Wprowadził informację do BIP: Zenon Rychły Data udostępnienia informacji: 2019-01-18 18:49:01
Osoba, która zmieniła informację: Zenon Rychły Data ostatniej zmiany: 2019-01-18 18:51:06
Artykuł był wyświetlony: 2446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-18 18:37:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Izabella Staszak Data wytworzenia informacji: 2019-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2019-01-18 18:37:54
Wprowadził informację do BIP: Zenon Rychły Data udostępnienia informacji: 2019-01-18 18:42:45
Osoba, która zmieniła informację: Zenon Rychły Data ostatniej zmiany: 2019-01-18 18:42:45
Artykuł był wyświetlony: 2410 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-26 13:23:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. (Dz. U. 2017 poz. 2203) w Biuletynie Informacji Publicznej jednostka samorządu terytorialnego, która udziela dotacji, ogłasza:Podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 12, oraz jej aktualizacji dokonywanej na podstawie art. 44 ust. 1 ww. ustawy
Dla Gminy Trzebiechów – 5221,21 
Kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Trzebiechów:
- 3915,90  (75% kwoty 5221,21 – roczny koszt utrzymania ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów).
- 326,32 (75% kwoty 435,10 – miesięczny koszt utrzymania ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów).
Liczba uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów wynosi 59 – stan SIO na dzień 30.09.2018r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Klaudia Wojciechowicz Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Klaudia Wojciechowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-11-26 13:23:04
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-26 13:23:10
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-11-26 13:23:10
Artykuł był wyświetlony: 3264 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Trzebiechów wykazuje do zbycia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-22 10:43:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
 
Wójt Gminy Trzebiechów zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) wykazuje do zbycia:
 
1. nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr 159/3 położoną we wsi Trzebiechów, obręb Trzebiechów, KW – ZG2S/00017483/7,
  
2. powierzchnia nieruchomości:  0,0969 ha,
 
3. opis nieruchomości:                   nieruchomość gruntowa niezabudowana,
 
4. przeznaczenie:  wg. SUiKZP:   1MN – obszary zabudowy mieszkaniowej
 
5. termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,
 
6. cena nieruchomości:                  36 162,00 zł w tym:
    cena oszacowania  netto:           28 800,00
    koszty pośrednie                              600,00 zł
    podatek VAT :                               6 762,00  
 
7. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania : nie dotyczy,
 
8. wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,
 
9. terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy,
 
10. zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,
 
11. informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego,
 
12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z  dniem: 4 stycznia 2019 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-11-22 10:43:34
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-22 10:43:39
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-11-22 10:43:39
Artykuł był wyświetlony: 3373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-17 07:53:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1073 ze zm.) informuję , że wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GG.6733.6.2018 z dnia 15 października 2018 r. dla inwestycji dotyczącej:
Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z obiektami towarzyszącymi tj. zbiornikami wyrównawczymi wody uzdatnionej, osadnikiem popłuczyn, studnią ujściową wierconą i sieciami międzyobiektowymi.
Z decyzją można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-10-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Sochala Data wprowadzenia do BIP 2018-10-17 07:53:19
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-17 07:53:28
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-17 07:53:28
Artykuł był wyświetlony: 4127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu