ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Porządek obrad

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

IX Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję IX Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 30 września 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2019 r.
 6. Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu statutów sołectw.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu:
  1. Borek,
  2. Gębice,
  3. Głuchów,
  4. Ledno - Głęboka,
  5. Mieszkowo,
  6. Ostrzyce,
  7. Podlegórz,
  8. Radowice,
  9. Swarzynice,
  10. Trzebiechów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Trzebiechowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających  w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Zielonej Górze.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 18. Przyjęcie protokołu z VII i VIII Sesji Rady Gminy.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie IX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-23 13:28:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-23 13:28:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-29 20:59:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję VIII nadzwyczajna Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 6 września 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Trzebiechów do realizacji części zadania publicznego,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 – 2030
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów.
 8. Zamknięcie VIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-30 18:06:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-30 18:08:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-30 18:08:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VII sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję VII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie realizacji inwestycji na drodze 278.
 6. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2018.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania.
 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy.
 12. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
 13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzebiechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za rok 2018.
 15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
 16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
  w sprawie absolutorium dla Wójta.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z Zielonogórskiego Związku Powiatowo – Gminnego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Trzebiechów i Swarzynice.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenie stanu osobowego
  oraz przedmiotu działania komisji.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną wydatków poniesionych przez Gminę Trzebiechów na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Trzebiechowie i Głuchowie.
 27. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
 28. Sprawy różne.
 29. Zamknięcie VII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-08 22:07:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-08 22:08:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-10 08:32:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
759 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VI sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję VI Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o aktualnych zagrożeniach dot. afrykańskiego pomoru świń (ASF).
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Trzebiechowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy w Trzebiechowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresy świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2015 – 2022 (załącznik do uchwały dostępny jest w BIP )
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2019 - 2030
 13. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie VI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-17 14:57:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-17 14:58:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-17 14:59:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
943 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik do uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabella Staszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-16 09:14:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-16 09:16:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-20 14:58:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
902 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję V Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Ślubowanie Radnego.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podziękowanie dla sołtysów za kadencję 2014-2018.
 5.  Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów.
 6. Informacja Komendy Miejskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów.
 7. Informacja Starosty Zielonogórskiego  o planowanych inwestycjach na rok 2019 na terenie Gminy Trzebiechów.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 10.  Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności Ośrodka za rok 2018.
 11. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny za rok 2018.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2018.
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie w roku 2018.
 14. .Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji     urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2018-2021" dla Gminy Trzebiechów  ,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów , w rejonie ulicy 3-go Maja,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nie naruszenia ustaleń  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz  granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebiechów,
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019-2030,
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019.
 24. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie V Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-18 18:52:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-18 18:52:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-19 10:38:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję IV Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 1000która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 – 2030, zgodnie z następującym porządkiem:
 1. odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
 3. odczytanie opinii komisji,
 4. przedstawienie autopoprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej,
 5. dyskusja,
 6. głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 – 2030.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z następującym porządkiem:
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. odczytanie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2019,
 4. odczytanie opinii komisji,
 5. przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
 6. dyskusja,
 7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przyznawania diet radnym oraz sołtysom Gminy Trzebiechów.
 5. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
 6. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie IV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-18 15:08:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zenon Rychły
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-18 15:08:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zenon Rychły
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-18 15:08:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję III nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 31 grudnia 2018 r.                                          o godz. 1000,  która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Trzebiechów na lata 2018-2030.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 6. Zamknięcie III Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-28 12:59:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-28 14:27:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-28 14:27:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1764 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję II Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 1000,                                 która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2017/2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy                                         w Trzebiechowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy                                           w Trzebiechowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy                      w Trzebiechowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków                                 i Petycji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy                          w Trzebiechowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w Trzebiechowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego- administrator Zarząd Dróg Wojewódzkich.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w gospodarowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiechów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów
 19. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia                                               w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 21.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole                                                                     i w domu” na lata 2019 – 2023.
 22.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 23.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2023.
 24.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 25. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie II Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-05 13:41:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-05 13:41:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-05 13:41:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE I z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy w TRZEBIECHOWIE kadencji 2018 - 2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójta wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. póz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 167 § 3 - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -- Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. póz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I
postanawia
§ 1. Zwołać pierwszą sesję Rady Gminy w TRZEBIECHOWIE na dzień 23 listopada 2018 r. na godz. 10:00 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
§ 2. Ustalić porządek obrad sesji rady stanowiący załącznik nr l do niniejszego postanowienia.
§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
Uzasadnienie
Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-501-171/18 z dnia 15 października 2018 r. informuje, że zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w celu złożenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ślubowania komisarz wyborczy powinien zwołać sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów na obszarze kraju. Jednakże z uwagi na to, że zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie gminny kadencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rozpoczyna  się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy, zwołanie w tym terminie sesji rady w celu złożenia ślubowania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest niemożliwe.
Obecna kadencja rad upływa w dniu 16 listopada 2018 r.
W związku z powyższym zobowiązano Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I do uwzględnienia w porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady ślubowania wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
 
Porządek obrad pierwszej sesji rady gminy
1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
2. Otwarcie sesji.
3. Ślubowanie radnych.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego rady gminy.
6. Wybór wiceprzewodniczącego (ych) rady gminy.
7. Ślubowanie wybranych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad I sesji rady gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-08 11:47:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-08 11:51:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-08 11:51:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2120 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji