ˆ

Porządek obrad

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXXVIII sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-11 08:29:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 17 października 2018 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Wójta Gminy Trzebiechów dotycząca analizy danych zawartych                         w oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek oraz pracowników.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy dotyczącej analizy danych zawartych                  w oświadczeniach majątkowych radnych gminy Trzebiechów.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebiechów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w gospodarowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. nr 206).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. nr 159/3).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. nr 183/1).
 20. Wnioski i interpelacje radnych.
 21.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 22.  Wolne wnioski i zapytania.
 23. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.
 24. Sprawy różne, podsumowanie kadencji.
 25. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-10-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-11 08:29:42
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-11 08:29:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-11 08:29:47
Artykuł był wyświetlony: 130 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVII sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-23 09:07:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów za 2017r. oraz za okres I półrocza 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trzebiechów.
 7. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebiechów na lata 2017-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Trzebiechów” Panu Tadeuszowi Wojterowi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Trzebiechowskiemu Ośrodkowi Kultury.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Trzebiechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiechów do organu regulacyjnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.
 15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
 18. Przyjęcie protokołu z XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-23 09:07:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-23 09:07:51
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-23 09:07:51
Artykuł był wyświetlony: 293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVI sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-13 14:23:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXVI nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 18 lipca 2018 r. o godz. 900, która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 1198F.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego- administrator Zarząd Dróg Wojewódzkich.
 6. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                    Anna Dunajska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-13 14:23:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 14:23:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 14:23:35
Artykuł był wyświetlony: 514 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu